Understanding automotive electronics

Understanding Automotive Electronics: An Engineering Perspective, Eighth Edition, is written with an engineering perspective that includes mathematical models, providing a qualitative explanation of each subject that requires no mathematical background

Understanding automotive electronics

Ribbens, William B

Butterworth-Heinemann

2017

Abstract

Understanding Automotive Electronics: An Engineering Perspective, Eighth Edition, is written with an engineering perspective that includes mathematical models, providing a qualitative explanation of each subject that requires no mathematical background.

Thoroughly updated throughout, this new edition moves away from introductory mechanic-level electronics to cover hot topics such as automotive camera systems and typical electronic camera systems, hybrid control, AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) and vehicle networks. Comprehensive coverage of automotive electronics and control, including the latest technology in telematics, active safety, entertainment, and communications are also included.

This book is the first port of call for control engineers, system engineers, and electronic engineers in automotive who need a thorough grounding in automotive electronics and control. From simple automotive electronic circuits, to the latest developments in telematics, active safety, entertainment, and communications, the book is also an ideal resource for more senior automotive engineers without a background in electronics or control who to work in the area or supervise specialists.

Citation

Ribbens, William. Understanding automotive electronics: an engineering perspective. Butterworth-heinemann, 2017.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Understanding automotive electronicsAutomotive technology: A systems approachBasic electronics theory and practice

Understanding automotive electronics

Automotive technology: A systems approach

Basic electronics theory and practice

QR code

Understanding automotive electronics

Content

  • Thứ Năm, 09:04 20/05/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Thứ Năm, 08:44 20/05/2021

Luyện kỹ năng nghe và viết chính tả Tiếng Anh

Thứ Năm, 08:37 20/05/2021

Modern control systems: Thirteenth editiion

Thứ Năm, 08:34 20/05/2021

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

Thứ Tư, 23:09 19/05/2021

Coated and laminated textiles

Thứ Tư, 14:36 19/05/2021

Video giới thiệu