Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Nội dung đề cập: khái lược về triết học và lịch sử triết học; những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Hoàng Xuân Thọ, Mai Xuân Hợi, Lê Thị Hồng

Đại học Kinh tế quốc dân

2007

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập môn triết học Mác – Lênin theo tinh thần đổi mới của Bộ giáo dục và đào tạo vì vậy cuốn sách Những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin được biên soạn với 2 phần như sau:

  • Phần 1: khái lược về triết học và lịch sử triết học;
  • Phần 2: những nguyên lý cơ bản của triết học Mác – Lênin.

Trích dẫn

Hoàng Xuân Thọ, Mai Xuân Hợi, Lê Thị Hồng. Những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin. Đại học Kinh tế quốc dân,2007.

Bộ sưu tập

Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin
Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Mã QR


Những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:52 20/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Creating autonomous vehicle systems

Thứ Năm, 09:20 20/05/2021

Intonation and meaning

Thứ Năm, 09:17 20/05/2021

Understanding automotive electronics

Thứ Năm, 09:04 20/05/2021

Fuzzy Logic Toolbox™ User's Guide: Matlab

Thứ Năm, 08:44 20/05/2021

Luyện kỹ năng nghe và viết chính tả Tiếng Anh

Thứ Năm, 08:37 20/05/2021