Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Giao tiếp là khái niệm để chỉ những hành vi và quá trình được con người thực hiện với mục đích trao đổi thông tin, nhận thức, đánh giá và tác động qua lại lẫn nhau. Con người có thể giao tiếp dưới các hình thức sau:Giao tiếp bằng ngôn ngữ là dưới dạng lời nói, chữ viết. Giao tiếp phi ngôn ngữ là sử dụng các cử chỉ như nét mặt, trang phục, ngôn ngữ cơ thể,...Giao tiếp trong kinh doanh là sử dụng các hình thức ngôn ngữ và phi ngôn ngữ nhằm tạo dựng các mối liên hệ, tương tác trong các hoạt động kinh doanh và quản trị

Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Hoàng Văn Hoa,Trần Thị Vân Hoa

Đại học Kinh tế Quốc dân

2012

Tóm tắt

Giao tiếp trong kinh doanh là một trong những yếu tố cơ bản quyết định sự thành công trong nền kinh tế tri thức.

Giao tiếp trong kinh doanh được thể hiện qua các hình thức diễn đạt bằng lời văn hoặc không bằng lời văn nhằm trao đổi thông tin với các đối tác bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp. Dù thể hiện dưới hình thức nào thì giao tiếp trong kinh doanh cũng đều nhằm đạt được ba mục tiêu cơ bản: mục tiêu thông báo, mục tiêu thuyết phục và mục tiêu khẳng định quan điểm, ý tưởng của từng cá nhân và doanh nghiệp.

Trong một trường làm việc năng động ngày nay, từ nhân viên bình thường đến nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp đều cần được rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Với sự bùng nổ mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin kỹ thuật số, kỹ năng giao tiếp (Bao gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, kỹ năng thuyết trình...) được coi là một trong những kỹ năng đòi hỏi sự hoàn thiện cao nhất, quyết định sự thăng tiến của từng cá nhân và sự thành công của doanh nghiệp.

Vì vậy, trong những năm gần đây, môn học "Giao tiếp trong kinh doanh" đã được đưa vào giảng dạy và là một trong những môn học cốt lõi của chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh cá ở bậc đại học và sau đại học trong các trường đại học ở Việt Nam và thế giới.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh, Viện quản trị kinh doanh phối hợp với Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học kinh tế Quốc Dân, đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình "Giao tiếp trong kinh doanh".

Mục tiêu của cuốn giáo trình này là nhằm trang bị cho người học kiến thức và những kỹ năng giao tiếp cơ bản trong môi trường kinh doanh năng động và toàn cầu hóa, giúp người học nắm bắt được bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh và những công cụ quan trọng để rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp hiệu qua. Giáo trình này không đi sâu vào những vấn đề lý thuyết mang tính học thuật mà chủ yếu nhấn mạnh các công cụ và tính thực tiễn để nâng cao khả năng thực hành trong giao tiếp kinh doanh.

Giáo trình gồm 12 chương, bao gồm những nội dung cơ bản như bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh, môi trường giao tiếp kinh doanh, giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, kỹ thuật soạn thảo văn bản như viết báo cáo và kế hoạch kinh doanh, viết thư, kỹ năng sử dụng Email, kỹ năng truyền tải các thông điệp thuyết phục và kỹ năng thuyết trình.

Trích dẫn

Hoàng Văn Hoa,Trần Thị Vân Hoa, Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012

Bộ sưu tập

Du lịch

Tài liệu liên quan

Giáo trình giao tiếp trong kinh doanhDân tộc học đại cươngAmerican Ways: A guide for Foreigners in the United States

Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Dân tộc học đại cương

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Mã QR

Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:00 07/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Digital control of Electrical Drives

Thứ Hai, 13:47 07/06/2021

Fuzzy logic with Engineering Applications

Thứ Hai, 13:34 07/06/2021

Control systems Engineering, Seventh Edition

Thứ Hai, 13:19 07/06/2021

Automotive mechatronics: Automotive networking, driving stability systems, electronics

Thứ Hai, 13:02 07/06/2021

Phân tích thị trường chứng khoán = Mastering the market cycle

Thứ Hai, 12:05 07/06/2021

Video giới thiệu