Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học

Cuốn sách được cấu trúc theo hai phần chính: phần 1 là nghiên cứu về khu vực học, phần 2 là nghiên cứu về Việt Nam học. Ngoài ra còn một hệ thống câu hỏi và những tài liệu tham khảo chính, giúp sinh viên có định hướng trong ngành Việt Nam học của mình.

Nhập môn khu vực học và Việt Nam học

Trần Lê Bảo

ĐHSP

2013

Tóm tắt

Việt Nam học là khoa học liên ngành nghiên cứu về đất nước, con người Việt Nam dựa trên những yếu tố của từng chuyên ngành như địa lí, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quá, lối sống, kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái…hay theo tính liên ngành của khu vực học. Mục đích của việc nghiên cứu trên là nhằm đem lại những hiểu biết tổng hợp, toàn diện, cũng như xác lập những đặc thù, độc đáo về đất nước và con người Việt Nam, so với các nước trong khu vực.

Dưới góc độ không gian, Việt Nam là bộ phận của khu vực. Việt Nam học cũng là bộ phận của khu vực học. Khu vực học là khoa học liên ngành, nghiên cứu một không gian văn hóa nhất định của một hoặc nhiều cộng đồng người, phân bố trên thế giới và được xác định bởi tập hợp hệ thống các quan hệ văn hóa đặc trưng, có thể phân biệt với các khu vực văn hóa khác.

Cuốn sách được cấu trúc theo hai phần chính: phần 1 là nghiên cứu về khu vực học, phần 2 là nghiên cứu về Việt Nam học. Ngoài ra còn một hệ thống câu hỏi và những tài liệu tham khảo chính, giúp sinh viên có định hướng trong ngành Việt Nam học của mình.

Trích dẫn

Trần Lê Bảo, Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam học, ĐHSP, 2013.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Du lịch

Tài liệu liên quan

Nhập môn khu vực học và Việt Nam họcLịch sử văn minh thế giớiAlmanach - Những nền văn minh thế giới
Giáo trình nhập môn khu vực học và Việt Nam họcLịch sử văn minh thế giới

Almanach - Những nền văn minh thế giới

Mã QR

Nhập môn khu vực học và Việt Nam học

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:00 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kỹ thuật sản xuất gốm sứ

Thứ Tư, 13:56 22/06/2022

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm

Thứ Tư, 13:47 22/06/2022

Tự động hóa PLC S7-300 với tia Portal

Thứ Tư, 13:42 22/06/2022

Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ

Thứ Tư, 13:25 22/06/2022

Giáo trình Thực tập Hóa lý

Thứ Tư, 13:12 22/06/2022

Video giới thiệu