Giáo trình Thực tập Hóa lý

Nhiệt hòa tan. Áp suất hơi bão hòa; Hằng số cân bằng; Cân bằng lỏng hơi của hệ hai cấu tử; Tính tan hạn chế của chất long; Phương pháp hàn nghiệm; Phương pháp phân tích nhiệt; Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc một phản ứng nghịch đảo đường; Phản ứng thủy phân Este; Đường hấp thụ đắng nhiệt; Độ dẫn điện của dung dịch chất điện li; Sức điện động của Pin Ganvani; Số vận tải; Điều chế các hệ keo và khảo sát một số tính chất của chúng; Phân tích sa lắng; Xác định phân tử khối chất Polime

Giáo trình Thực tập Hóa lý

Vũ Ngọc Ban

Nxb. Đh Quốc gia Hà Nội

2007

Tóm tắt

Quá trình hoà tan luôn luôn kèm theo sự giải phóng hay hấp thụ nhiệt tuỳ theo bản chất của chất tan và dung môi. Hiệu ứng nhiệt kèm theo quá trình hoà tan 1 mol chất tan trong một lượng dung môi nào đó để thu được dung dịch có nồng độ xác định được gọi là nhiệt hoà tan tích phân. Hiệu ứng nhiệt kèm theo quá trình hoà tan 1 mol chất tan trong một lượng vô cùng lớn dung dịch có nồng độ xác định được gọi là nhiệt hoà tan vi phân. Bằng thực nghiệm chỉ đo được nhiệt hoà tan tích phân còn nhiệt hoà tan vi phân được xác định theo sự phụ thuộc của nhiệt hoà tan tích phân vào nồng độ dung dịch.

Nội dung bao gồm:

+ Bài số 1. Nhiệt hoà tan

+ Bài số 2. Áp suất hơi bão hoà

+ Bài số 3. Hằng số cân bằng

+ Bài số 4. Cân bằng lỏng hơi của hệ hai cấu tử.

+ Bài số 5. Tính tan hạn chế của chất lỏng.

+ Bài số 6. Phương pháp hàn nghiệm.

+ Bài số 7. Phương pháp phân tích nhiệt.

+ Bài số 8. Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc một phản ứng ghịch đảo đường.

+ Bài số 9. Phản ứng thuỷ phân Este.

+ Bài số 10. Đường hấp phụ đẳng nhiệt

+ Bài số 11. Độ dẫn điện của dung dịch chất điện li

+ Bài số 12. Sức điện động của pin Ganvani

+ Bài số 13. Số vận tải

+ Bài số 14. Điều chế các hệ keo và khảo sát một số tính chất của chúng.

+ Bài số 15. Phân tích sa lắng .

+ Bài số 16. Xác định phân tử khối chất Polime

Phụ lục. Sai số của phép đo phương pháp lập bảng và dựng đồ thị trong thực tập hoá lý.

Trích dẫn

Vũ Ngọc Ban. Giáo trình Thực tập Hóa lý, Nxb. Đh Quốc gia Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Thực tập Hóa lýSổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnThí nghiệm hóa vô cơ

Giáo trình Thực tập Hóa lý

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnThí nghiệm hóa vô cơ

Mã QR

Giáo trình Thực tập Hóa lý

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:12 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Programming in C#.NET

Thứ Tư, 11:13 22/06/2022

Lịch sử văn minh thế giới

Thứ Tư, 10:55 22/06/2022

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Thứ Tư, 10:40 22/06/2022

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Thứ Tư, 10:17 22/06/2022

Quản trị học ( Trần Anh Tài)

Thứ Tư, 10:13 22/06/2022

Video giới thiệu