Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Trình bày: Các kiến thức cơ bản về bảo dưỡng; Cấc tài liệu chuyên sâu

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Nguyễn Hồng Long (cb)

Nxb. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

0

Tóm tắt

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến được biên soạn rất công phu bởi Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam (VNCPC). Cuốn “Sổ tay Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến” được viết để phục vụ các đối tượng:

1- Các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp (cấp cao)

2- Các cán bộ quản lý bảo dưỡng (cấp quản lý trung gian)

3- Các cán bộ kỹ thuật bảo dưỡng hoặc sản xuất – bảo dưỡng (cấp quản lý trung gian)

Đây là ba nhóm đối tượng quyết định đối với triển khai bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, các cán bộ giảng dạy, các nhà nghiên cứu, tư vấn và các nhà thiết kế thiết bị cũng có thể tham khảo các phần liên quan đến chuyên môn của mình. Trong 3 nhóm người đọc chính, nhu cầu kiến thức và các vấn đề cần giải quyết khác nhau đáng kể. Vì vậy chúng tôi cấu trúc cuốn Sổ tay theo hai lớp: (1) lớp cơ bản và nguyên lý; (2) lớp kiến thức chuyên sâu cung cấp cơ sở lý thuyết cho quản lý và kỹ thuật bảo dưỡng.

Trích dẫn

Nguyễn Hồng Long (cb). Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến, Nxb. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnThí nghiệm hóa vô cơGreen chemistry: Theory and Practice

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Thí nghiệm hóa vô cơGreen chemistry: Theory and Practice

Mã QR

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:40 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Thứ Tư, 10:17 22/06/2022

Quản trị học ( Trần Anh Tài)

Thứ Tư, 10:13 22/06/2022

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Thứ Tư, 10:05 22/06/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Tư, 10:00 22/06/2022

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022