Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Cuốn sách được viết nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp căn bản, là cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Đặng Thị Việt Đức

Thông tin và Truyền thông

2020

Tóm tắt

Cuốn sách được viết nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp căn bản, là cơ sở để từng bước tiếp cận, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp. Với đối tượng đầu tiên của cuốn sách là các sinh viên khối ngành kinh tế, tài chính, quản trị, cuốn sách được viết sao cho các sinh viên mới bắt đầu tìm hiểu về chủ đề này cũng có thể hiểu về các quyết định tài chính doanh nghiệp và vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp trọng quá trình ra quyết định quản trị toàn doanh nghiệp. Tuy vậy các độc giả khác cũng có thể tìm hiểu đọc cuốn sách như tài liệu tham khảo hữu ích về quản trị tài chính doanh nghiệp.

Trên cơ sở tiếp cận, kế thừa một cách có chọn lọc các nguồn tài liệu phong phú trong và ngoài nước, các văn bản pháp quy do Bộ Tài chính ban hành, cuốn sách đã đăng tải một lượng kiến thức vừa đủ về các vấn đề gồm:

- Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền.

- Chương 3: Định giá cổ phiếu, trái phiếu.

- Chương 4: Nguồn tài trợ đối của doanh nghiệp.

- Chương 5: Chi phí sử dụng vốn và Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp.

- Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

- Chương 7: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp.

- Chương 8: Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp.

- Chương 9: Quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trích dẫn

Đặng Thị Việt Đức. Quản trị tài chính doanh nghiệp, Thông tin và Truyền thông, 2020

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh Tế

Tài liệu liên quan

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Đặng Thị Việt Đức)Giáo trình hệ thống thông tin kế toán25 thiên hướng hành vi ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Đặng Thị Việt Đức)

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán25 thiên hướng hành vi ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

Mã QR

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Đặng Thị Việt Đức)

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình kế toán tài chính: Quyển 1

Thứ Tư, 09:13 22/06/2022

Grammar Express for self - study and classoom use

Thứ Tư, 08:56 22/06/2022

Programming the web using XML

Thứ Tư, 08:38 22/06/2022

Làm chủ thị trường chứng khoán - Những hướng dẫn cơ bản để trở thành nhà đầu tư thông minh

Thứ Tư, 08:08 22/06/2022

Nguyên lý kế toán: Dùng cho các ngành kế toán, kiểm toán, ngân hàng, tài chính, kinh tế và quản trị kinh doanh ( Trần Văn Thuận)

Thứ Tư, 07:56 22/06/2022

Video giới thiệu