Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Cuốn giáo trình trình bày tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Nguyễn Hữu Ánh

ĐH Kinh tế Quốc Dân

2021

Tóm tắt

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các lĩnh vực và quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế đã khiến cho quá trình kinh doanh thay đổi liên tục, mang đến nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp. Điều đó thôi thúc các nhà quản lý không thể không quan tâm đến các yếu tố quan trọng như thông tin kinh tế, kinh doanh dựa trên những nguồn lực thông tin có khả năng tiếp cận được, đó là hệ thống thông tin quản lý. Trong đó, hệ thống thông tin kế toán là phân hệ quan trọng trong hệ thống thông tin này.

Khái niệm hệ thống thông tin kế toán được hình thành từ khi CNTT phát triển mạnh mẽ. Việc ứng dụng CNTT trong công tác kế toán đã làm thay đổi sâu sắc quy trình xử lý và cung cấp thông tin, các chức năng tự động hỗ trợ tích cực cho công tác kế toán. Hệ thống thông tin kế toán đã tạo ra những thay đổi, ảnh hưởng đến mô hình và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Những sự thay đổi này đã đưa đến một yêu cầu đối với những người làm công tác kế toán là họ phải có một sự am hiểu về quá trình thiết kế, phát triển, ứng dụng và tổ chức hệ thống thông tin kế toán. Tất cả những vấn đề nêu trên đã và đang làm gia tăng nhu cầu sử dụng, đánh giá và thiết kế hệ thống thông tin kế toán đối với mọi tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, hệ thống thông tin kế toán vẫn là vấn đề mới trong nghiên cứu, giảng dạy đối với sinh viên và học viên trong các trường đại học.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán.

+ Chương 2: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện thủ công.

+ Chương 3: Sai sót và gian lận đối với hệ thống thông tin kế toán.

+ Chương 4: Kiểm soát nội bộ theo quan điểm COSO.

+ Chương 5: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán.

+ Chương 6: Cơ sở dữ liệu và tổ chức cơ sở dữ liệu theo mô hình REA trong doanh nghiệp. .

+ Chương 7: Hệ thống thông tin kế toán - chu trình doanh thu.

+ Chương 8: Hệ thống thông tin kế toán - chu trình mua hàng.

+ Chương 9: Hệ thống thông tin kế toán - chu trình nhân sự và tiền lương.

+ Chương 10: Hệ thống thông tin kế toán - chu trình sản xuất.

+ Chương 11: Hệ thống thông tin kế toán - các chu trình khác.

+ Chương 12: Phát triển hệ thống thông tin kế toán.

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Ánh. Giáo trình hệ thống thông tin kế toán, ĐH Kinh tế Quốc Dân, 2021

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh Tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình hệ thống thông tin kế toánGiáo trình hệ thống thông tin kế toánHuman Resource Management: Linking Strategy to Practice

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Giáo trình Marketing căn bản

Human Resource Management: Linking Strategy to Practice

Mã QR

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:06 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

OJT: Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừa

Thứ Ba, 11:07 21/06/2022

Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Thứ Ba, 10:31 21/06/2022

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất

Thứ Ba, 09:50 21/06/2022

TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)

Thứ Ba, 09:12 21/06/2022

TCVN 8560: 2010 Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Thứ Ba, 09:06 21/06/2022