TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)

Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Phương pháp A - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng,mangan, niken và kẽm, bằng phép phân tích phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; Pháp pháp B - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, mangan, niken và kẽm bằng phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC190 Chất lượng đất

Nxb. Bộ Khoa học và Công nghệ

2009

Tóm tắt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH CADIMI, CROM, COBAN, CHÌ, ĐỒNG, KẼM, MANGAN VÀ NIKEN TRONG DỊCH CHIẾT ĐẤT BẰNG CƯỜNG THỦY - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA VÀ NHIỆT ĐIỆN (KHÔNG NGỌN LỬA)

Soil quality - Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc in aqua regia extracts of soil - Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods

+ TCVN 6496 : 2009 thay thế TCVN 6496 : 1999.

+ TCVN 6496 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 11047 : 1998.

+ TCVN 6496 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC190 Chất lượng đất biên soạn,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Trích dẫn

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC190 Chất lượng đất. TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa), Nxb. Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa) Green chemistry: Theory and PracticeHandbook of Green Chemistry and Technology

TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)

Green chemistry: Theory and PracticeHandbook of Green Chemistry and Technology

Mã QR

TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:12 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

TOEFL CBT Success

Thứ Bảy, 17:17 13/08/2022

TOEFL Practice Tests

Thứ Bảy, 17:07 13/08/2022

AutoCAD for architecture: For autoCAD release 10, 11 and 12

Thứ Bảy, 15:16 13/08/2022

TOEFL Super Course

Thứ Bảy, 11:34 13/08/2022

Master the TOEFL Test

Thứ Bảy, 11:22 13/08/2022

TCVN 8560: 2010 Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Thứ Ba, 09:06 21/06/2022

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Thứ Ba, 08:57 21/06/2022

Giải quyết xung đột trong cuộc sống

Thứ Ba, 08:50 21/06/2022

TCVN 2672 : 1978. Nước uống - phương pháp xác định độ cứng tổng số

Thứ Ba, 08:49 21/06/2022

Bài tập cơ học kỹ thuật tập 2: Động lực học

Thứ Ba, 08:41 21/06/2022

Video giới thiệu