Green chemistry: Theory and Practice

Introduction to green chemistry; what is green chemistry; tools of green chemistry; principles of green chemistry; evaluating the effects of chemistry; evaluating feedstocks and sterting materials; evaluating reaction types; evaluating of methods to design safer chemicals; examples of green chemistry; future trends in green chemistry.

Green chemistry: Theory and Practice

Anastas, Paul T., Warner,John C.

Nxb. Oxford University Press

1998

Abstract

This book provides the first introductory treatment of the design, development, and evaluation processes central to Green Chemistry. As s comprehensive textbook, it takes a broad view of the subject and integrates a wide variety of approaches. Topics include alternative feedstocks, environmentally benign syntheses, the design of safer chemical products, new reaction conditions, alternative solvents and catalyst development, and the use of biosynthesis and biomimetic principles. It introduces new evaluation processes that encompass the complete health and environmental impact of a synthesis, from the choice of starting materials to the final product. Throughout, the text provides specific examples which compare the new methods with classical ones.

Citation

Anastas, Paul T. Warner,John C. Green chemistry Theory and Practice, Oxford University Press, 1998.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Green chemistry: Theory and PracticeCác sản phẩm dầu mỏ & hóa dầuModern Analytical Chemistry

Green chemistry: Theory and Practice

Các sản phẩm dầu mỏ & hóa dầuModern Analytical Chemistry

QR code

Green chemistry: Theory and Practice

Content

  • Thứ Hai, 09:51 20/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Sổ tay dung sai lắp ghép

Thứ Hai, 09:48 20/06/2022

Giáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

Thứ Hai, 09:43 20/06/2022

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

Thứ Hai, 09:32 20/06/2022

The Little book: Định giá cổ phiếu, đầu tư giá trị

Thứ Hai, 09:29 20/06/2022

Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design

Thứ Hai, 09:24 20/06/2022