Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

Kỹ thuật tổng hợp hóa dược: Một số kiến thức chung về công nghiệp hóa dược, nitro hóa, sulfo hóa, halogen hóa, ankyl hóa, acyl hóa, ester hóa, phản ứng thủy phân, oxy hóa, khủ hóa, diazo hóa, phản ứng ngưng tụ; Kỹ thuật chiết xuất dược liệu: một số kiến thức cơ bản về chiết xuất dược liệu, một số quá trình thường gặp ở giai đoạn tinh chế, kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu dưới dạng cao thuốc 199, chiết xuất alcaloid, chiết xuất các hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên khác

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

Từ Minh KOÓng

Nxb. Y học

2007

Tóm tắt

Cuốn “Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Tập 1” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Dược Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Quyển sách được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành dược.

Cuốn “Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Tập 1” trình bày những kiến thức về kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và chiết xuất dược liệu.

Nội dung quyển sách gồm 2 phần được chia thành 18 chương:


+ Phần 1 - kỹ thuật tổng hợp hóa dược: một số kiến thức chung về công nghiệp hóa dược, nitro hóa, sulfo hóa, phản ứng thủy ngân, phản ứng ngưng tụ…
+ Phần 2 - kỹ thuật chiết xuất dược liệu: một số kiến thức cơ bản về chiết xuất dược liệu, kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu dưới dạng cao thuốc….

Hình thức quyển sách trình bày rõ ràng, phần mục tiêu được đưa lên đầu bài. Các hình vẽ, biểu bảng được chú thích cụ thể. Kết thúc bài có hệ thống các câu hỏi tự lượng giá giúp các bạn sinh viên vận dụng và nắm chắc lý thuyết.

Trích dẫn

Từ Minh KOÓng. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Nxb. Y học, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật sản xuất dược phẩmPhương pháp cô lập hợp chất hữu cơModern Analytical Chemistry

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơModern Analytical Chemistry

Mã QR

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:32 20/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Little book: Định giá cổ phiếu, đầu tư giá trị

Thứ Hai, 09:29 20/06/2022

Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design

Thứ Hai, 09:24 20/06/2022

Từ ý tưởng đến thực thi – Phương pháp sáng tạo tăng doanh thu và lợi nhuận trong kinh doanh

Thứ Hai, 09:21 20/06/2022

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Thứ Hai, 09:12 20/06/2022

Trăng soi sân nhỏ: Tập truyện ngắn

Thứ Hai, 09:05 20/06/2022