Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Kỹ thuật chiết tách hợp chất tự nhiên ra khỏi cây cỏ; Phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên; Sắc ký cột; Sắc ký lớp mỏng; Sắc ký trao đổi ion; Sắc ký gel; Sắc ký khí (GC); Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC); Điện di

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Nguyễn Kim Phi Phụng

Nxb. Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2007

Tóm tắt

Sách "Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ" được biên soạn làm giáo trình cho chương trình cao học của Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Sách cũng hữu ích cho sinh viên các năm cuối bậc đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa học và Sinh học, cũng như các nghiên cứu viên ở các Viện Hóa hoặc Sinh Hóa khi cần cô lập một hợp chất hữu cơ từ cây cỏ, từ một phản ứng hóa học hoặc từ các sinh khối. Sách trình bày phần kiến thức cơ bản và cung cấp những kiến thức chuyên sâu về các phương pháp sắc ký, mỗi vấn đề đều có thêm những hình ảnh minh họa để người đọc dễ hiểu.

Sách gồm có chín chương và một chương phụ lục:

+ Chương 1: Kỹ thuật chiết tách hợp chất hữu cơ khỏi cây cỏ;

+ Chương 2: Phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên;

+ Chương 3: Phương pháp sắc ký cột;

+ Chương 4: Phương pháp sắc ký lớp mỏng;

+ Chương 5: Phương pháp sắc ký trao đổi ion;

+ Chương 6: Phương pháp sắc ký gel;

+ Chương 7: Phương pháp sắc ký khí (GC);

+ Chương 8: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC);

+ Chương 9: Điện di.

Trích dẫn

Nguyễn Kim Phi Phụng. Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, Nxb. Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơKỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Mã QR

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Sáu, 15:26 17/06/2022

Giáo trình Hình họa 1

Thứ Sáu, 15:25 17/06/2022

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Thứ Sáu, 15:18 17/06/2022

Công nghệ sợi hóa học

Thứ Sáu, 15:17 17/06/2022

Petroleum Products Handbook

Thứ Sáu, 15:08 17/06/2022

Video giới thiệu