Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Kỹ thuật chiết tách hợp chất tự nhiên ra khỏi cây cỏ; Phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên; Sắc ký cột; Sắc ký lớp mỏng; Sắc ký trao đổi ion; Sắc ký gel; Sắc ký khí (GC); Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC); Điện di

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Nguyễn Kim Phi Phụng

Nxb. Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2007

Tóm tắt

Sách "Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ" được biên soạn làm giáo trình cho chương trình cao học của Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Sách cũng hữu ích cho sinh viên các năm cuối bậc đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa học và Sinh học, cũng như các nghiên cứu viên ở các Viện Hóa hoặc Sinh Hóa khi cần cô lập một hợp chất hữu cơ từ cây cỏ, từ một phản ứng hóa học hoặc từ các sinh khối. Sách trình bày phần kiến thức cơ bản và cung cấp những kiến thức chuyên sâu về các phương pháp sắc ký, mỗi vấn đề đều có thêm những hình ảnh minh họa để người đọc dễ hiểu.

Sách gồm có chín chương và một chương phụ lục:

+ Chương 1: Kỹ thuật chiết tách hợp chất hữu cơ khỏi cây cỏ;

+ Chương 2: Phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên;

+ Chương 3: Phương pháp sắc ký cột;

+ Chương 4: Phương pháp sắc ký lớp mỏng;

+ Chương 5: Phương pháp sắc ký trao đổi ion;

+ Chương 6: Phương pháp sắc ký gel;

+ Chương 7: Phương pháp sắc ký khí (GC);

+ Chương 8: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC);

+ Chương 9: Điện di.

Trích dẫn

Nguyễn Kim Phi Phụng. Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, Nxb. Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơKỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Mã QR

Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:43 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Sáu, 15:26 17/06/2022

Giáo trình Hình họa 1

Thứ Sáu, 15:25 17/06/2022

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Thứ Sáu, 15:18 17/06/2022

Công nghệ sợi hóa học

Thứ Sáu, 15:17 17/06/2022

Petroleum Products Handbook

Thứ Sáu, 15:08 17/06/2022