Surfactant Science and Technology fourth edition

An Overview of Surfactant Science and Technology; The Classification of Surfactants; Surfactant Chemical Structures: Putting the Pieces Together; Natural Surfactants and Biosurfactants; Fluid Surfaces and Interfaces; Surfactants in Solution: Self-Assembly and Micelle Formation; Beyond Micelles: Higher Level Self-Assembled Aggregate Structures; Surfactant Self-Assembled Aggregates at Work; Polymeric Surfactants and Surfactant–Polymer Interactions; Emulsions; Foams and Liquid Aerosols; Solid Surfaces: Adsorption, Wetting, and Dispersions; Special Topics in Surfactant Applications; “Multiheaded”Amphiphiles: Gemini and Bolaform Surfactants

Surfactant Science and Technology fourth edition

Drew Myers

Wiley

2006

Abstract

A solid introduction to the field of surfactant science, this new edition provides updated information about surfactant uses, structures, and preparation, as well as seven new chapters expanding on technology applications.

  • Offers a comprehensive introduction and reference of the science and technology of surface active materials

  • Elaborates, more fully than prior editions, aspects of surfactant crystal structure as well as their effects on applications

  • Adds more information on new classes and applications of natural surfactants in light of environmental consequences of surfactant use

Citation

Drew Myers. Surfactant Science and Technology fourth edition, Wiley, 2006.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Surfactant Science and Technology fourth editionNhiên liệu sạchKỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)

Surfactant Science and Technology fourth edition

Nhiên liệu sạchKỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)

QR code

Surfactant Science and Technology fourth edition

Content

  • Thứ Sáu, 15:26 17/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Hình họa 1

Thứ Sáu, 15:25 17/06/2022

Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng cơ sở lý luận và một số kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam

Thứ Sáu, 15:18 17/06/2022

Công nghệ sợi hóa học

Thứ Sáu, 15:17 17/06/2022

Petroleum Products Handbook

Thứ Sáu, 15:08 17/06/2022

Các sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu

Thứ Sáu, 14:58 17/06/2022