Công nghệ sợi hóa học

Nội dung tài liệu đề cập đến các vấn đề: Đặc trưng cơ bản của sợi hóa học; Nguyên liệu cơ bản của sợi hóa học; Các phương pháp tạo sợi; Sản xuất sợi nhân tạo; Sợi tổng hợp

Công nghệ sợi hóa học

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Nxb. Đại học Bách khoa Đà Nẵng

2006

Tóm tắt

Nghiên cứu những lý thuyết về: Đặc điểm, tính chất của nguyên liệu tạo sợi; các đặc trưng cơ bản của sợi hóa học; các phương pháp tạo sợi. Lý thuyết về đặc điểm, tính chất và công nghệ sản xuất các loại sợi hóa học điển hình như : sợi vitxco, sợi axetat, sợi polyamit6, sợi polyamit66, sợi polyeste, sợi clorophip, sợi acrylonitryl.

Trích dẫn

Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Công nghệ sợi hóa học, Nxb. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Công nghệ sợi hóa họcModern Analytical ChemistryNhiên liệu sạch

Công nghệ sợi hóa học

Modern Analytical ChemistryNhiên liệu sạch

Mã QR

Công nghệ sợi hóa học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:17 17/06/2022