Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Quản lý chuỗi cung ứng là nhìn công ty như một hệ thống liên kết với nhau. Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies bàn về các công cụ, nguyên tắc và ngôn ngữ cần thiết để tìm hiểu xem các bộ phận trong chuỗi cung ứng của công ty khớp lại với nhau như thế nào. Cuốn sách cũng hướng dẫn các lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng theo hướng giảm bớt chi phí, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Daniel Stanton

Công thương

2021

Tóm tắt

Quản lý chuỗi cung ứng là nhìn công ty như một hệ thống liên kết với nhau. Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies bàn về các công cụ, nguyên tắc và ngôn ngữ cần thiết để tìm hiểu xem các bộ phận trong chuỗi cung ứng của công ty khớp lại với nhau như thế nào. Cuốn sách cũng hướng dẫn các lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng theo hướng giảm bớt chi phí, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Cuốn sách gồm 6 phần:

- Phần 1: Tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 2: Quản lý quy trình trong chuỗi cung ứng

- Phần 3: Sử dụng công nghệ để quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 4: Tăng cường giá trị với quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 5: Xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 6: Danh sách mười điều

Trích dẫn

Daniel Stanton, Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies, Công thương, 2021.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản lý chuỗi cung ứng for DummiesThật đơn giản quản lý dự án Hành động và tri thức của những nhà quản lý dự án xuất sắc nhấtQuản lý dự án hiệu quả theo phong cách người Nhật
Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Thật đơn giản quản lý dự án - Hành động và tri thức của những nhà quản lý dự án xuất sắc nhất

Quản lý dự án hiệu quả theo phong cách người Nhật

Mã QR

Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:49 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Handbook of Petroleum Product Analysis

Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Thuật thiết lập chiến lược kinh doanh

Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Quản lý chiến lược - 50 bí quyết thành công trong kinh doanh của người Nhật

Thứ Sáu, 14:41 17/06/2022

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Thứ Sáu, 14:40 17/06/2022

Quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới - Lãnh đạo chánh niệm

Thứ Sáu, 14:33 17/06/2022