Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Quản lý chuỗi cung ứng là nhìn công ty như một hệ thống liên kết với nhau. Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies bàn về các công cụ, nguyên tắc và ngôn ngữ cần thiết để tìm hiểu xem các bộ phận trong chuỗi cung ứng của công ty khớp lại với nhau như thế nào. Cuốn sách cũng hướng dẫn các lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng theo hướng giảm bớt chi phí, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Daniel Stanton

Công thương

2021

Tóm tắt

Quản lý chuỗi cung ứng là nhìn công ty như một hệ thống liên kết với nhau. Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies bàn về các công cụ, nguyên tắc và ngôn ngữ cần thiết để tìm hiểu xem các bộ phận trong chuỗi cung ứng của công ty khớp lại với nhau như thế nào. Cuốn sách cũng hướng dẫn các lập kế hoạch và quản lý chuỗi cung ứng theo hướng giảm bớt chi phí, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Cuốn sách gồm 6 phần:

- Phần 1: Tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 2: Quản lý quy trình trong chuỗi cung ứng

- Phần 3: Sử dụng công nghệ để quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 4: Tăng cường giá trị với quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 5: Xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng

- Phần 6: Danh sách mười điều

Trích dẫn

Daniel Stanton, Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies, Công thương, 2021.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản lý chuỗi cung ứng for DummiesThật đơn giản quản lý dự án Hành động và tri thức của những nhà quản lý dự án xuất sắc nhấtQuản lý dự án hiệu quả theo phong cách người Nhật
Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Thật đơn giản quản lý dự án - Hành động và tri thức của những nhà quản lý dự án xuất sắc nhất

Quản lý dự án hiệu quả theo phong cách người Nhật

Mã QR

Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:49 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Handbook of Petroleum Product Analysis

Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Thuật thiết lập chiến lược kinh doanh

Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Quản lý chiến lược - 50 bí quyết thành công trong kinh doanh của người Nhật

Thứ Sáu, 14:41 17/06/2022

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Thứ Sáu, 14:40 17/06/2022

Quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới - Lãnh đạo chánh niệm

Thứ Sáu, 14:33 17/06/2022

Video giới thiệu