Handbook of Petroleum Product Analysis

Petroleum Analysis; Petroleum and Petroleum Products; Gases; Naphtha; Naphtha; Avia Grease; wax;tion Fuel; Kerosene; Diesel Fuel; Distillate Fuel Oil; Residual Fuel Oil; Mineral Oil (White Oil); Lubricating Oil; Asphalt; Coke

Handbook of Petroleum Product Analysis

JAMES G. SPEIGHT

A JOHN WILEY & SONS, INC. PUBLICATION

2002

Abstract

Introduces the reader to the production of the products in a refinery

• Introduces the reader to the types of test methods applied to petroleum products, including the need for specifications
• Provides detailed explanations for accurately analyzing and characterizing modern petroleum products
• Rewritten to include new and evolving test methods
• Updates on the evolving test methods and new test methods as well as the various environmental regulations are presented

Citation

JAMES G. SPEIGHT. Handbook of Petroleum Product Analysis, A JOHN WILEY & SONS, INC. PUBLICATION, 2002.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Handbook of Petroleum Product AnalysisMô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa họcKỹ thuật sản xuất các chất kiềm

Handbook of Petroleum Product Analysis

Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa họcKỹ thuật sản xuất các chất kiềm

QR code

Handbook of Petroleum Product Analysis

Content

  • Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản lý chiến lược - 50 bí quyết thành công trong kinh doanh của người Nhật

Thứ Sáu, 14:41 17/06/2022

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Thứ Sáu, 14:40 17/06/2022

Quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới - Lãnh đạo chánh niệm

Thứ Sáu, 14:33 17/06/2022

Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, đơn vị hành chính, sự nghiệp

Thứ Sáu, 14:31 17/06/2022

Giáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm

Thứ Sáu, 14:30 17/06/2022