Handbook of Petroleum Product Analysis

Petroleum Analysis; Petroleum and Petroleum Products; Gases; Naphtha; Naphtha; Avia Grease; wax;tion Fuel; Kerosene; Diesel Fuel; Distillate Fuel Oil; Residual Fuel Oil; Mineral Oil (White Oil); Lubricating Oil; Asphalt; Coke

Handbook of Petroleum Product Analysis

JAMES G. SPEIGHT

A JOHN WILEY & SONS, INC. PUBLICATION

2002

Abstract

Introduces the reader to the production of the products in a refinery

• Introduces the reader to the types of test methods applied to petroleum products, including the need for specifications
• Provides detailed explanations for accurately analyzing and characterizing modern petroleum products
• Rewritten to include new and evolving test methods
• Updates on the evolving test methods and new test methods as well as the various environmental regulations are presented

Citation

JAMES G. SPEIGHT. Handbook of Petroleum Product Analysis, A JOHN WILEY & SONS, INC. PUBLICATION, 2002.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Handbook of Petroleum Product AnalysisMô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa họcKỹ thuật sản xuất các chất kiềm

Handbook of Petroleum Product Analysis

Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa họcKỹ thuật sản xuất các chất kiềm

QR code

Handbook of Petroleum Product Analysis

Content

  • Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Quản lý chiến lược - 50 bí quyết thành công trong kinh doanh của người Nhật

Thứ Sáu, 14:41 17/06/2022

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Thứ Sáu, 14:40 17/06/2022

Quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới - Lãnh đạo chánh niệm

Thứ Sáu, 14:33 17/06/2022

Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, đơn vị hành chính, sự nghiệp

Thứ Sáu, 14:31 17/06/2022

Giáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm

Thứ Sáu, 14:30 17/06/2022