An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất cơ khí; An toàn - vệ sinh lao động trong chế tạo phôi; An toàn - vệ sinh lao động trong gia công cắt gọt;

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Dự án nâng cao năng lực, Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam

Nxb. Lao động - Xã hội

2008

Tóm tắt

Sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu và kế thừa các tài liệu quốc tế và trong nước, các tiêu chuẩn và quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động cũng như các báo cáo nghiên cứu khoa học của các chuyên gia trong ngành sản xuất cơ khí. Nội dung tài liệu chủ yếu đưa ra những kiến thức chung, cơ bản về an toàn cho ngành cơ khí, làm cơ sở cho việc biên soạn bài giảng cho các đối tượng có liên quan.

+ Chương I: Khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí

+ Chương II: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất cơ khí

+ Chương III: An toàn - Vệ sinh lao động trong chế tạo phôi

+ Chương IV: An toàn - Vệ sinh lao động trong gia công cắt gọt.

Trích dẫn

Dự án nâng cao năng lực, Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam. An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí, Nxb. Lao động - Xã hội, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khíModern Analytical ChemistryHóa lý và hóa keo

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Modern Analytical ChemistryHóa lý và hóa keo

Mã QR

An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:40 17/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Quản trị doanh nghiệp trong thời đại mới - Lãnh đạo chánh niệm

Thứ Sáu, 14:33 17/06/2022

Đọc và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, đơn vị hành chính, sự nghiệp

Thứ Sáu, 14:31 17/06/2022

Giáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm

Thứ Sáu, 14:30 17/06/2022

Đầu tư bất động sản

Thứ Sáu, 14:24 17/06/2022

Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật

Thứ Sáu, 14:16 17/06/2022