Modern Analytical Chemistry

Introduction; Basic tools of analytical chemistry; The language of analytical chemistry; Evaluating analytical data; Calibrations, standardizations, and blank corrections; Equilibrium chemistry; Obtaining and preparing samples for analysis; Gravimetric methods of analysis; Titrimetric methods of analysis; Spectroscopic methods of analysis; Electrochemical methods of analysis; Chromatographic and electrophoretic methods; Kinetic methods of analysis; Developing a standard method; Uality assurance

Modern Analytical Chemistry

David Harvey

McGraw-Hill Higher Education

2000

Abstract

Modern Analytical Chemistry by David T Harvey As currently taught, the introductory course in analytical chemistry emphasizes quantitative (and sometimes qualitative) methods of analysis coupled with a heavy dose of equilibrium chemistry. Analytical chemistry, however, is more than equilibrium chemistry and a collection of analytical methods; it is an approach to solving chemical problems. Although discussing different methods is important, that discussion should not come at the expense of other equally important topics. The introductory analytical course is the ideal place in the chemistry curriculum to explore topics such as experimental design, sampling, calibration strategies, standardization, optimization, statistics, and the validation of experimental results. These topics are important in developing good experimental protocols, and in interpreting experimental results. If chemistry is truly an experimental science, then it is essential that all chemistry students understand how these topics relate to the experiments they conduct in other chemistry courses.

Citation

David Harvey. Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Higher Education, 2000.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Modern Analytical ChemistryHóa lý và hóa keoHóa học các hợp chất dị vòng

Modern Analytical Chemistry

Hóa lý và hóa keoHóa học các hợp chất dị vòng

QR code

Modern Analytical Chemistry

Content

  • Thứ Năm, 14:49 16/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 2

Thứ Năm, 14:40 16/06/2022

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1

Thứ Năm, 14:20 16/06/2022

Vận trù ngẫu nhiên

Thứ Năm, 14:13 16/06/2022

Quản lý doanh nghiệp trong thời đại 4.0 - It doesn't have to be crazy at work

Thứ Năm, 14:11 16/06/2022

Thơ. Tiểu thuyết: Một gạch và chuyển động; Cát cháy

Thứ Năm, 14:05 16/06/2022