Hóa học các hợp chất dị vòng

Hóa học các hợp chất dị vòng trình bày Tính chất hoá học,cấu tạo hoá học, phương pháp tổng hợp của các chất di vòng, nhóm dị vòng 5 cạnh một dị tố, dị vòng 5 cạnh chứa 2 hay nhiều dị tố, piridin và dẫn xuất... các dị vòng 6 cạnh chứa dị vòng 6 cạnh chứa dị tố Oxi hặc lưu huỳnh

Hóa học các hợp chất dị vòng

Nguyễn Minh Thảo

Nxb. Giáo dục

2001

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển của hóa học hữu cơ nói chung, từ lâu hóa học các hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều ngành khoa học, kĩ thuật, cũng như trong đời sống. Ngày nay số các hợp chất di vòng được tổng hợp và nghiên cứu đã vượt quá xa số các hợp chất không vòng và vòng cacbon. Thực tế hằng năm số công trình về các hợp chất dị vòng đã chiếm hơn nửa tổng số các công trình về hóa hữu cơ nói chung được công bố trong các tạp chí chính thức trên thế giới. Chính vì vậy mà Hóa học các hợp chất dị vòng đã trở thành một môn học quan trọng, không thể thiếu được đối với các nhà hóa học hữu cơ, đặc biệt đối với nhưng người làm việc trong các lĩnh vực tổng hợp hữu cơ, hóa dược, sản xuất phẩm nhuộm, hóa thực vật và nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

+ Chương 1. Đại cương về các hợp chất dị vòng

+ Chương 2. Nhóm dị vòng 5 cạnh 1 dị tố

+ Chương 3. Hệ ngưng tụ của dị vòng thơm 5 cạnh 1 dị tố

+ Chương 4. Các dị vòng 5 cạnh chứa 2 hay nhiều dị tố

+ Chương 5. Piridin và dẫn xuất

+ Chương 6. Hệ vòng ngưng tụ kiểu Benzo của pizidin

+ Chương 7. Đlazin, Triazin, Tetrazin và các dị vòng chứa nhiều Nito

+ Chương 8. Các dị vòng 6 cạnh chứa dị tố 0xi hoặc lưu huỳnh.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Thảo. Hóa học các hợp chất dị vòng, Nxb. Giáo dục, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học các hợp chất dị vòngPhương pháp phân tích phổ nguyên tửGiáo trình hóa học xanh

Hóa học các hợp chất dị vòng

Phương pháp phân tích phổ nguyên tửGiáo trình hóa học xanh

Mã QR

Hóa học các hợp chất dị vòng

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:31 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Analytical Electrochemistry

Thứ Ba, 16:22 29/03/2022

Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Thứ Ba, 16:12 29/03/2022

Phương pháp phân tích phổ nguyên tử

Thứ Ba, 16:04 29/03/2022

Reading Explorer 2 (Third Edition)

Thứ Ba, 15:42 29/03/2022

Chi tiết máy (Tập 1)

Thứ Ba, 15:41 29/03/2022