Giáo trình hóa học xanh

Giáo trình hóa học xanh giới thiệu chung về hóa học xanh và kỹ thuật xanh, hóa học xanh với xúc tác có thể thu hồi và tái sử dụng. Hóa học xanh với dung môi xanh là chất lỏng ion, hóa học xanh với dung môi xanh là môi trường chứa nước, là CO2 siêu tới hạn...

Giáo trình hóa học xanh

Phan Thanh Sơn Nam

Nxb. ĐHQG Tp. HCM

2020

Tóm tắt

Hóa học xanh (Green chemistry) ngày nay được thừa nhận là xu thế tất yếu của ngành hóa học và kỹ thuật hóa học. Hàng năm, có hàng ngàn công trình khoa học về nhiều hướng nghiên cứu khác nhau của lĩnh vực hóa học xanh được công bố trên các tạp chí hóa học quốc tế chuyên ngành có uy tín. Đặc biệt, giải Nobel Hóa học năm 2005 trao tặng cho ba nhà hóa học Yves Chauvin (Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, France), Robert H. Grubbs (California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA) và Richard R. Schrock (Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA) cũng về những đóng góp quan trọng của họ cho lĩnh vực Hóa học xanh. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về hóa học xanh chưa được quan tâm đúng mức và mới ở giai đoạn bắt đầu.

Nội dung Giáo trình hóa học xanh gồm 5 chương:

+ Chương mở đầu Giới thiệu chung về hóa học xanh và kỹ thuật xanh
+ Chương 1 Hóa học xanh với xúc tác có thể thu hồi và tái sử dụng
+ Chương 2 Hóa học xanh với dung môi xanh là chất lỏng ion
+ Chương 3 Hóa học xanh với dung môi xanh là môi trường chứa nước
+ Chương 4 Hóa học xanh với dung môi xanh là CO2 siêu tới hạn
+ Chương 5 Hóa học xanh với thiết bị là các hệ thống micro reactor.

Trích dẫn

Phan Thanh Sơn Nam. Giáo trình hóa học xanh, ĐHQG Tp. HCM , 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa học xanhDược liệu học tập 2Cơ sở hóa học dị vòng

Giáo trình hóa học xanh

Dược liệu học tập 2Cơ sở hóa học dị vòng

Mã QR

Giáo trình hóa học xanh

Nội dung

  • Thứ Bảy, 17:49 26/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Signals & Systems

Thứ Bảy, 17:43 26/03/2022

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Thứ Bảy, 17:41 26/03/2022

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Thứ Bảy, 17:33 26/03/2022

Giáo trình gia công chất dẻo

Thứ Bảy, 17:22 26/03/2022

Giáo trình Công nghệ chất hoạt động bề mặt

Thứ Bảy, 17:10 26/03/2022