Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên trình bày khái quát về hợp chất thiên nhiên; Các carbohydrate; Các Terpene và Teprenoid; Các Steriod; Các Flavonoid; Các Alkaloid

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Thị Hồng Nhung

Nxb. ĐHSPHN

2016

Tóm tắt

Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên được biên soạn dựa theo chương trình của học phần Hóa học các hợp chất thiên nhiên đã được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua và phê duyệt

Giáo trình gồm 6 chương trình bày các kiến thức cơ bản nhất về Hóa học các hợp chất thiên nhiên, cuối mỗi chương là các câu hỏi và bài tập để các bạn sinh viên tự ôn tập củng cố kiến thức:

+ Chương 1: Khái niệm về hợp chất thiên nhiên

+ Chương 2: Các Carbohydrate

+ Chương 3: Các terpene và terpenoid

+ Chương 4: Các steroid

+ Chương 5: Các flavonoid

+ Chương 6: Các alkloid

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Thị Hồng Nhung. Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên, Nxb. ĐHSPHN, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiênCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học dị vòng

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Cơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học dị vòng

Mã QR

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Nội dung

  • Thứ Bảy, 17:33 26/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình gia công chất dẻo

Thứ Bảy, 17:22 26/03/2022

Giáo trình Công nghệ chất hoạt động bề mặt

Thứ Bảy, 17:10 26/03/2022

A Practical approach to signals and systems

Thứ Bảy, 16:36 26/03/2022

Máy điện tập 2

Thứ Bảy, 16:15 26/03/2022

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ

Thứ Bảy, 15:47 26/03/2022

Video giới thiệu