Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ trình bày về tính chất hóa lý của dầu thô, chưng cất dầu thô; các quá trình chế biến dầu mỏ

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ

Nguyễn Thế Hữu (Ch.b)

Nxb. Giao thông vận tải

2020

Tóm tắt

Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Công nghệ hóa học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện nghiên cứu. Giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giản dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu, giáo viên các trường phổ thông và những ai quan tâm đến chế biến dầu mỏ.

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ gồm 3 chương đề cập đến các nội dung:

+ Chương 1: Tính chất hóa lý của dầu mỏ

+ Chương 2: Chưng cất dầu mỏ

+ Chương 3: Các quá trình chế biến dầu mỏ

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (cb). Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ, Nxb. Giao thông vận tải, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏCơ sở hóa học dị vòngCơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ

Cơ sở hóa học dị vòngCơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Mã QR

Giáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏ

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:47 26/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Các phương pháp phân tích vật lí trong hóa hữu cơ

Thứ Bảy, 15:38 26/03/2022

Giáo trình các phương pháp phân tích trắc quang

Thứ Bảy, 15:30 26/03/2022

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Thứ Bảy, 15:18 26/03/2022

Giáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Thứ Bảy, 14:59 26/03/2022

Reading Explorer Foundations

Thứ Bảy, 09:49 26/03/2022