Cơ sở hóa học dị vòng

Cuốn Cơ sở hóa học dị vòng trình bày: Danh pháp dị vòng, cấu trúc dị vòng, tính chất vật lý của dị vòng, dị vòng thơm sáu cạnh chứa một dị tử, diễn xuất benzo của dị vòng thơm sáu cạnh chứa một dị tử, dị vòng thơm sáu cạnh chứa nhiều dị tử , dị vòng thơm năm cạnh...

Cơ sở hóa học dị vòng

Trần Quốc Sơn

Nxb. Đại học Sư phạm

2014

Tóm tắt

Sách cơ sở hóa học dị vòng được biện soạn trên cơ sở kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy chuyên đề và nghiên cứu khoa học của tác giả trong lĩnh vực hợp chất dị vòng. Sách gồm 11 chương. Được phân bố như sau: Ba chương đầu là các vấn đề đại cương, như danh pháp, cấu trúc, tính chất vật lý. Ba chương tiếp theo nói về các dị vòng thơm sáu cạnh. Ba chương tiếp nữa đề cập đến các dị vòng thơm năm cạnh. Chương 10 giới thiệu hệ dung hợp giữa hai dị vòng, trong đó có purin và pteridin. Nội dung của chương cuối cùng là các dị vòng no và không no, bao gồm cả các vòng nhỏ và các vòng lớn.

Nội dung các chương như sau:

+ Chương 1. Danh pháp dị vòng

+ Chương 2. Cấu trúc dị vòng

+ Chương 3. Tính chất vật lí của dị vòng

+ Chương 4. Dị vòng thơm sáu cạnh chứa một dị tử

+ Chương 5. Dẫn xuất benzo của dị vòng thơm sáu cạnh chứa một dị tử

+ Chương 6. Dị vòng thơm sáu cạnh chứa nhiều nguyên tử nitrogen

+ Chương 7. Dị vòng thơm năm cạnh chứa một dị tử

+ Chương 8. Dẫn xuất benzo của dị vòng thơm năm cạnh chứa một dị tử

+ Chương 9. Dị vòng thơm năm cạnh chứa nhiều dị tử

+ Chương 10. Hệ dung hợp giữa hai dị vòng chứa nitrogen

+ Chương 11. Dị vòng no và dị vòng không no

Trích dẫn

Trần Quốc Sơn. Cơ sở hóa học dị vòng, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Cơ sở hóa học dị vòngCơ sở hóa học Polyme Tập 1Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 3

Cơ sở hóa học dị vòng

Cơ sở hóa học Polyme Tập 1

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 3

Mã QR

Cơ sở hóa học dị vòng

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:08 22/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cơ sở hóa học Polyme Tập 1

Thứ Ba, 08:59 22/02/2022

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ Ba, 08:58 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1

Thứ Ba, 08:53 22/02/2022

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 3

Thứ Ba, 08:50 22/02/2022

Giáo trình Mạch điện tử 2

Thứ Ba, 08:28 22/02/2022