Giáo trình Mạch điện tử 2

Cuốn sách “Giáo trình Mạch điện tử 2” được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình Kỹ thuật mạch được dùng làm tài liệu giảng dạy trong nhiều năm gần đây tại khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Giáo trình Mạch điện tử 2

Trần Đình Thông; Nguyễn Thị Thu Hà

Khoa học và Kỹ thuật

2016

Tóm tắt

Cuốn sách “Giáo trình Mạch điện tử 2” được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình Kỹ thuật mạch được dùng làm tài liệu giảng dạy trong nhiều năm gần đây tại khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nội dung của cuốn giáo trình chia làm bốn chương như sau:

+ Chương 1: Khuếch đại công suất: trình bày tổng quan về mạch khuếch đại công suất, một số mạch khuếch đại công suất, mạch khuếch đại công suất chế độ B, méo trong tăng khuếch đại, khuếch đại công suất chế độ C và D, một số mạch khuếch đại công suất trong thực tế.

+ Chương 2: Một số mạch ứng dụng sử dụng khuếch đại thuật toán: trình bày khái niệm chung, các mạch tính toán và điều khiển sử dụng khuếch đại thuật toán, các mạch khuếch đại và tính toán phi tuyến liên tục, các mạch phi tuyến không liên tục, ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch lọc.

+ Chương 3: Mạch tạo dao động: trình bày các vấn đề chung về tạo dao động, điều kiện dao động và đặc điểm của mạch dao động, ổn định biến độ dao động và tần số dao động, mạch tạo dao động điều hòa có tần số thấp, mạch tạo dao động điều hòa tần số cao, mạch tạo dao động xung, các mạch tạo dao động thạch anh.

+ Chương 4: Điều chế - Tách sóng - Trộn tần: trình bày định nghĩa, điều biên, điều biên dùng phần tử phi tuyến, điều chế đơn biên, điều tần và điều pha, khái niệm tách sóng, tách sóng tín hiệu điều tần, nguyên tắc trộn tần.

Trích dẫn

Trần Đình Thông; Nguyễn Thị Thu Hà. Giáo trình Mạch điện tử 2. Khoa học và Kỹ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Mạch điện tử 2Kỹ thuật mạch điện tử120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Giáo trình Mạch điện tử 2

Kỹ thuật mạch điện tử

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Mã QR

Giáo trình Mạch điện tử 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:28 22/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình con người và môi trường

Thứ Ba, 07:59 22/02/2022

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Thứ Ba, 07:53 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 07:46 22/02/2022

Kỹ thuật nguội cơ khí

Thứ Hai, 21:03 21/02/2022

Tự học nhạc lý cơ bản

Thứ Hai, 20:30 21/02/2022