Giáo trình Mạch điện tử 2

Cuốn sách “Giáo trình Mạch điện tử 2” được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình Kỹ thuật mạch được dùng làm tài liệu giảng dạy trong nhiều năm gần đây tại khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Giáo trình Mạch điện tử 2

Trần Đình Thông; Nguyễn Thị Thu Hà

Khoa học và Kỹ thuật

2016

Tóm tắt

Cuốn sách “Giáo trình Mạch điện tử 2” được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình Kỹ thuật mạch được dùng làm tài liệu giảng dạy trong nhiều năm gần đây tại khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nội dung của cuốn giáo trình chia làm bốn chương như sau:

+ Chương 1: Khuếch đại công suất: trình bày tổng quan về mạch khuếch đại công suất, một số mạch khuếch đại công suất, mạch khuếch đại công suất chế độ B, méo trong tăng khuếch đại, khuếch đại công suất chế độ C và D, một số mạch khuếch đại công suất trong thực tế.

+ Chương 2: Một số mạch ứng dụng sử dụng khuếch đại thuật toán: trình bày khái niệm chung, các mạch tính toán và điều khiển sử dụng khuếch đại thuật toán, các mạch khuếch đại và tính toán phi tuyến liên tục, các mạch phi tuyến không liên tục, ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch lọc.

+ Chương 3: Mạch tạo dao động: trình bày các vấn đề chung về tạo dao động, điều kiện dao động và đặc điểm của mạch dao động, ổn định biến độ dao động và tần số dao động, mạch tạo dao động điều hòa có tần số thấp, mạch tạo dao động điều hòa tần số cao, mạch tạo dao động xung, các mạch tạo dao động thạch anh.

+ Chương 4: Điều chế - Tách sóng - Trộn tần: trình bày định nghĩa, điều biên, điều biên dùng phần tử phi tuyến, điều chế đơn biên, điều tần và điều pha, khái niệm tách sóng, tách sóng tín hiệu điều tần, nguyên tắc trộn tần.

Trích dẫn

Trần Đình Thông; Nguyễn Thị Thu Hà. Giáo trình Mạch điện tử 2. Khoa học và Kỹ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Mạch điện tử 2Kỹ thuật mạch điện tử120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Giáo trình Mạch điện tử 2

Kỹ thuật mạch điện tử

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Mã QR

Giáo trình Mạch điện tử 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:28 22/02/2022