Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Cuốn Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2. Giới thiệu các khái niệm và cơ chế phản ứng hoá hữu cơ: phản ứng thế nucleophin của hydrrocacbon aliphatic, phẩn ứng thế nucleophin của hydrocacbon thơm...

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Thái Doãn Tĩnh

Khoa học Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Cuốn sách “Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ” này được biên soạn trên cơ sở cuốn “Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ” nhằm bổ sung thêm những kiến thức cơ bản và hiện đại về liên kết hoá học, các hiệu ứng cấu trúc, hoá học lập thể, nhất là các cơ chế phản ứng cụ thể trong các loại phản ứng cơ bản của hoá học hữu cơ như phản ứng thế gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng cộng gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng tách; phản ứng chuyển vị; phản ứng nhiệt và quan hoá; phản ứng oxy hoá khử.

Nội dung tập hai gồm 6 chương:

+ Chương 5 : Phản ứng thể Nucleophin của Hydrocacbon Aliphatic

+ Chương 6: Phản ứng thể Nucleophin của Hydrocacbon Thơm

+ Chương 7: Phản ứng thể Electrophin Se của Hydrocacbon Aliphatic

+ Chương 8: Phản ứng thể Electrophin của hợp chất Thơm

+ Chương 9: Phản ứng tách E

+ Chương 10: Phản ứng thể Electrophin Ae

Trích dẫn

Thái Doãn Tĩnh. Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2, Khoa học Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1Công nghệ axit sufuric

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1

Công nghệ axit sufuric

Mã QR

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 07:53 22/02/2022