Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Cuốn Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2. Giới thiệu các khái niệm và cơ chế phản ứng hoá hữu cơ: phản ứng thế nucleophin của hydrrocacbon aliphatic, phẩn ứng thế nucleophin của hydrocacbon thơm...

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Thái Doãn Tĩnh

Khoa học Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Cuốn sách “Cơ chế và phản ứng hoá học hữu cơ” này được biên soạn trên cơ sở cuốn “Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ” nhằm bổ sung thêm những kiến thức cơ bản và hiện đại về liên kết hoá học, các hiệu ứng cấu trúc, hoá học lập thể, nhất là các cơ chế phản ứng cụ thể trong các loại phản ứng cơ bản của hoá học hữu cơ như phản ứng thế gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng cộng gốc, electrophin và nucleophin; phản ứng tách; phản ứng chuyển vị; phản ứng nhiệt và quan hoá; phản ứng oxy hoá khử.

Nội dung tập hai gồm 6 chương:

+ Chương 5 : Phản ứng thể Nucleophin của Hydrocacbon Aliphatic

+ Chương 6: Phản ứng thể Nucleophin của Hydrocacbon Thơm

+ Chương 7: Phản ứng thể Electrophin Se của Hydrocacbon Aliphatic

+ Chương 8: Phản ứng thể Electrophin của hợp chất Thơm

+ Chương 9: Phản ứng tách E

+ Chương 10: Phản ứng thể Electrophin Ae

Trích dẫn

Thái Doãn Tĩnh. Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2, Khoa học Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1Công nghệ axit sufuric

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1

Công nghệ axit sufuric

Mã QR

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 07:53 22/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 07:46 22/02/2022

Kỹ thuật nguội cơ khí

Thứ Hai, 21:03 21/02/2022

Tự học nhạc lý cơ bản

Thứ Hai, 20:30 21/02/2022

Giải tích Calculus 7e Tập 1

Thứ Hai, 19:48 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 2

Thứ Hai, 15:50 21/02/2022