Giải tích Calculus 7e Tập 1

Giáo trình trình bày tổng quan về giải tích, hàm số và giới hạn, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm. tích phân, ứng dụng của tích phân, các hàm số ngược, kỹ thuật tính tích phân, phương trình tham số và hệ tọa đọ cực, dãy vô hạn và chuỗi

Giải tích Calculus 7e Tập 1

Stewart, James

Hồng Đức

2016

Tóm tắt

Toán học là nền tảng kiến thức cũng là công cụ cơ bản cho việc học tập và nghiên cứu của hầu hết các ngành khoa học và kỹ thuật. Cuốn sách Calculus -7E của tác giả James Stewart, được xuất bản bởi nhà xuất bản Cengage được đánh giá là một “tác phẩm đồ sộ” và đầy đủ đối với phạm vi Toán cao cấp cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin. Cuốn sách được tập thể giáo viên Trường Đại học Duy Tân dịch sang Tiếng Việt và xuất bản. Cuốn sách gồm 2 tập trong đó Giải tích Culculus Tập 1 gồm các nội dung sau:

. Hàm số và giới hạn

. Đạo hàm

. Ứng dụng của đạo hàm

. Tích phân

. Ứng dụng của tích phân

. Hàm ngược

. Các kỹ thuật tính tích phân

. Các ứng dụng khác của tích phân

. Phương trình vi phân

. Phương trình tham số và hệ tọa độ cực

. Dãy vô hạn và chuỗi

Trích dẫn

Stewart, James. Giải tích Calculus 7e Tập 1.Hồng Đức, 2016.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giải tích Calculus 7e Tập 1Giải tích Calculus 7e Tập 2Giáo trình toán cao cấp I
Giải tích Calculus 7e Tập 1Giải tích Calculus 7e Tập 2Giáo trình toán cao cấp I

Mã QR

Giải tích Calculus 7e Tập 1

Nội dung

  • Thứ Hai, 19:48 21/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 2

Thứ Hai, 15:50 21/02/2022

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật (Tập 1)

Thứ Hai, 15:49 21/02/2022

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1

Thứ Hai, 15:45 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1

Thứ Hai, 15:14 21/02/2022

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật (Tập 2)

Thứ Hai, 15:14 21/02/2022