Giải tích Calculus 7e Tập 1

Giáo trình trình bày tổng quan về giải tích, hàm số và giới hạn, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm. tích phân, ứng dụng của tích phân, các hàm số ngược, kỹ thuật tính tích phân, phương trình tham số và hệ tọa đọ cực, dãy vô hạn và chuỗi

Giải tích Calculus 7e Tập 1

Stewart, James

Hồng Đức

2016

Tóm tắt

Toán học là nền tảng kiến thức cũng là công cụ cơ bản cho việc học tập và nghiên cứu của hầu hết các ngành khoa học và kỹ thuật. Cuốn sách Calculus -7E của tác giả James Stewart, được xuất bản bởi nhà xuất bản Cengage được đánh giá là một “tác phẩm đồ sộ” và đầy đủ đối với phạm vi Toán cao cấp cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin. Cuốn sách được tập thể giáo viên Trường Đại học Duy Tân dịch sang Tiếng Việt và xuất bản. Cuốn sách gồm 2 tập trong đó Giải tích Culculus Tập 1 gồm các nội dung sau:

. Hàm số và giới hạn

. Đạo hàm

. Ứng dụng của đạo hàm

. Tích phân

. Ứng dụng của tích phân

. Hàm ngược

. Các kỹ thuật tính tích phân

. Các ứng dụng khác của tích phân

. Phương trình vi phân

. Phương trình tham số và hệ tọa độ cực

. Dãy vô hạn và chuỗi

Trích dẫn

Stewart, James. Giải tích Calculus 7e Tập 1.Hồng Đức, 2016.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giải tích Calculus 7e Tập 1Giải tích Calculus 7e Tập 2Giáo trình toán cao cấp I
Giải tích Calculus 7e Tập 1Giải tích Calculus 7e Tập 2Giáo trình toán cao cấp I

Mã QR

Giải tích Calculus 7e Tập 1

Nội dung

  • Thứ Hai, 19:48 21/02/2022