Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1 được dung chung với Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1. Bao gồm các bài tập bổ trợ cho 10 bài của giáo trình đồng thời phần phụ lục của cuốn sách cung cấp bài kiểm tra HSK cấp độ 4.

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1

Khương Lệ Bình (Ch.b)

Tổng hợp TP HCM

2020

Tóm tắt

Bộ Giáo trình Chuẩn HSK được biên soạn bởi Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Bộ giáo trình lấy các câu hỏi thực tế của HSK làm tài liệu cơ bản, với các chủ đề quen thuộc và gần gũi, thiết kế khóa học khoa học và chặt chẽ, bám sát với nội dung, hình thức và cấp độ của bài thi HSK.

Bộ Giáo trình chuẩn HSK được chia thành 6 cấp độ tương ứng với đề thi HSK, mỗi cấp độ 1 tập cho cấp độ 1-3 và 2 tập mỗi cấp độ 4-6. Mỗi tập chia thành 3 cuốn: sách bài học, sách bài tập và sách giáo viên

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1 được dung chung với Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1. Bao gồm các bài tập bổ trợ cho 10 bài của giáo trình đồng thời phần phụ lục của cuốn sách cung cấp bài kiểm tra HSK cấp độ 4. Toàn bộ cuốn sách được kèm theo một số lượng lớn hình ảnh thực tế phù hợp và mã QR để giúp người học tiếp cận file MP3 nhanh hơn. Sau khi hoàn thành cuốn giáo trình này, học viên có thể vượt qua kỳ thi HSK cấp độ 4 và cải thiện toàn diện khả năng và trình độ tiếng Trung của mình.

Trích dẫn

Khương Lệ Bình,Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1,Tổng hợp TP HCM, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 3
Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 3

Mã QR

Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:14 21/02/2022