Giáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán được tập thể giảng viên Bộ môn Kế toán công Khoa kế toán – Kiểm toán, Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn. Giáo trình làtài liệu quan trọng phục vụ cho giảng dạy, học tập và cũng là tài liệu cung cấp cơ sở lý luận, hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà  nghiên cứu về kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán

Nguyễn Thị Lan Anh ( Ch.b)

Thống Kê

2018

Tóm tắt

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, ngành kế toán của Việt Nam cũng không thể đứng ngoài quá trình hội nhập đó. Trong những năm qua với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, kế toán Việt Nam không ngừng đổi mới và từng bước đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nguyên lý kế toán là một môn cơ sở lý luận và phương pháp luận của khoa học kế toán.

Với nhận thức đó, cuốn Giáo trình nguyên lý kế toán được tập thể giảng viên bộ môn Kế toán công Khoa kế toán – Kiểm toán, Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn lần này dựa trên cơ sở kế thừa một số nội dung của giáo trình cũ, có bổ sung nghiều nội dung mới phù hợp với sự phát triển của khoa học kế toán và hội nhập kế toán quốc tế. Cuốn Giáo trình Nguyên lý kế toán là tài liệu quan trọng phục vụ cho giảng dạy, học tập và cũng là tài liệu cung cấp cơ sở lý luận, hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu về kế toán.

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về kế toán.

+ Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán.

+ Chương 3: Phương pháp tính giá.

+ Chương 4: Phương pháp tài khoản kế toán và sổ kế toán.

+ Chương 5: Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán.

+ Chương 6: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Lan Anh ( Ch.b). Giáo trình nguyên lý kế toán, Thống Kê, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpGiáo trình Marketing căn bản

Giáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpGiáo trình Marketing căn bản

Mã QR

Giáo trình nguyên lý kế toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:01 21/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Công nghệ in hoa sản phẩm dệt may

Thứ Hai, 15:00 21/02/2022

Công nghệ axit sufuric

Thứ Hai, 14:50 21/02/2022

Giáo trình phân tích kinh doanh

Thứ Hai, 14:32 21/02/2022

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thứ Hai, 14:19 21/02/2022

Giáo trình quản trị học

Thứ Hai, 14:09 21/02/2022