Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.
Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)Cornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.
Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2Dự báo trong kinh doanh = Business ForecatingBáo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports
Financial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2Dự báo trong kinh doanh = Business ForecatingBáo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports
Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánBáo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giáBước đầu khởi nghiệp: Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chính
Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánBáo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giáBước đầu khởi nghiệp: Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chính
Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuếGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệpGiáo trình kinh tế học vi mô
Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuếGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệpGiáo trình kinh tế học vi mô
Giáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán tài chính Phần 3
Giáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán tài chính Phần 3
Giáo trình kế toán tài chínhGiáo trình lý thuyết kiểm toánGiáo trình lý thuyết kiểm toánGiáo trình Marketinng căn bản
Giáo trình kế toán tài chínhGiáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Nguyễn Thị Hồng Nga)Giáo trình Marketing căn bản (Cao Thị Thanh)
Giáo trình Marketing căn bảnGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpGiáo trình phân tích kinh doanh
Giáo trình Marketing căn bản (Trần Minh Đạo)Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpGiáo trình phân tích kinh doanh
Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhGiáo trình quản trị tác nghiệpGiáo trình tài chính quốc tế
Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhGiáo trình quản trị tác nghiệpGiáo trình tài chính quốc tế
Giáo trình thị trường chứng khoánGiáo trình quản trị doanh nghiệpGiải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC Chiều Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th Edition
Giáo trình thị trường chứng khoánGiáo trình quản trị doanh nghiệpGiải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTCBusiness analysis and valuation: IFRS Edition, 5th Edition
Kiểm soát nội bộKinh tế học vi mô: 8th EditionKinh tế vĩ môKỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh
Kiểm soát nội bộKinh tế học vi mô: 8th EditionKinh tế vĩ môKỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh
Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính = Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth EditionLãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay = Good Leaders ask Great questionsNghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành Security analysis phân tích chứng khoán
Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay (Good Leaders ask Great questions)Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành Security analysis phân tích chứng khoán
Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .
Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành (H. Kent Baker, Ronald Anderson)Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1)Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)Quản trị Marketing: Dùng cho sinh viên Đại học - Cao học .
Quantitative Analysis for Management, 13th EditionKhởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuếThuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành
Quantitative Analysis for Management, 13th EditionKhởi nghiệp tinh gọn (The lean startup)Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuếThuế và kế toán thuế Việt Nam: Lý thuyết và thực hành
Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study textPerformance management (PM): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit
Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study textPerformance management (PM): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive textFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit
Financial reporting (FR): Practice & Revision kitFoundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 EditionGiáo trình phân tích báo cáo tài chính
Financial reporting (FR): Practice & Revision kitFoundations in Accountancy FAB/ACCA Paper F1: Accountant in Business Interactive Text Financial Accounting Tools for Business Decision Making, 7 EditionGiáo trình phân tích báo cáo tài chính
Giáo trình Quản trị họcIntroducing Microsoft Power BIInternal Control Audit and Compliance: Documentation and Testing Under the New COSO FrameworkGiáo trình kỹ năng quản trị (Management skills)
Giáo trình Quản trị họcIntroducing Microsoft Power BIInternal Control Audit and Compliance: Documentation and Testing Under the New COSO FrameworkGiáo trình kỹ năng quản trị (Management skills)
IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets: Second EditionPro Power BI Desktop: Interactive data analysis and visualization for the desktop – Second EditionF6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BPGiáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)
IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets: Second EditionPro Power BI Desktop: Interactive data analysis and visualization for the desktop – Second EditionPAPER F6 TAXATION (UK) FA 2009: Practice & Revision KitGiáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)
Technical guide on information system auditAccounting information systems Giáo trình ThuếKế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Technical guide on information system auditAccounting information systems Giáo trình ThuếKế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo trình thuế và kế toán thuếChế độ kế toán hành chính sự nghiệpGiáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệpKế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu
Giáo trình thuế và kế toán thuếChế độ kế toán hành chính sự nghiệpGiáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệpKế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu
Giáo trình Lý thuyết Kiểm toánGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial ReportsBáo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán
Giáo trình Lý thuyết Kiểm toánGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương UCP 600; Incoterms 2010; ISBP 681; URC 522Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giáHorngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit
Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giáHorngren's Cost accounting A managerial emphasis SrikantAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit
Auditing and assurance servicesBước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chínhGiáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2
Auditing and assurance servicesBước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình kiểm toán tài chínhGiáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2
Dự báo trong kinh doanhCornerstones of Cost ManagementThe learn startup = khởi nghiệp tinh gọnGiáo trình Marketing căn bản
Dự báo trong kinh doanhCornerstones of Cost ManagementThe learn startup = khởi nghiệp tinh gọnGiáo trình Marketing căn bản
Giáo trình Marketing căn bảnAccounting for derivatives and hedgingAccounting : Text and casesCollege accounting: Chapters 1-24
Giáo trình Marketing căn bảnAccounting for derivatives and hedgingAccounting: Text and casesCollege accounting : Chapters 1-24
College accountingStudy guide Fundamentals of intermediate accountingThird edition: Advanced AccountingAdvance Financial accouting
College accountingStudy guide Fundamentals of intermediate accountingThird edition: Advanced AccountingAdvance Financial accouting
Fundamental Financial Accounting Concepts Firth editionFundamentals of Cost AccountingFundamentals of Intermediate AccountingFundamental Managerial Accounting Concepts Third Edition
Fundamental Financial Accounting Concepts Firth edition (haui.edu.vn)Fundamentals of Cost AccountingFundamentals of Intermediate AccountingFundamental Managerial Accounting Concepts Third Edition
Financial Accounting 12th editionFinancial Accounting fourth editionFinancial Accounting fifth editionFinancial Accounting a New Perspective
Financial Accounting 12th editionFinancial Accounting fourth editionFinancial Accounting fifth editionFinancial Accounting a New Perspective
Fundamental accounting principles 21st editionGlencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth EditionPrinciples of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionPrinciples of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition
Fundamental accounting principles 21st editionGlencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth EditionPrinciples of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionPrinciples of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition