Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Giáo trình cập nhật thông tư hướng dẫn mới nhất dành cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Trương Thanh Hằng

Giáo Dục

2011

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tình hình cấp phát kinh phí và sử dụng kinh phí của Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp theo kịp với sự đổi mới và phát triển không ngừng của nền kinh tế, của đất nước, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã không ngừng được sửa đổi và hoàn thiện, bổ sung để ngày càng phù hợp với tình hình mới của đất nước.

Nhằm cung cấp kịp thời tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh – sinh viên trong nhà trường nói riêng và học sinh – sinh viên các trường thuộc khối kinh tế nói chung; các giáo viên thuộc Bộ môn Kế toán công, Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường ĐHCN Hà Nội đã biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp”.

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền.

+ Chương 3: Kế toán vật liệu, sụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

+ Chương 4: Kế toán tài sản cố định.

+ Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tronng đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Chương 6: Kế toán thanh toán.

+ Chương 7: Kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Chương 8: Kế toán các khoản thu – chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Chương 9: Báo cáo tài chính.

Trích dẫn

Trương Thanh Hằng. Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp, Giáo Dục, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệpGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Mã QR

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:17 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Thứ Năm, 08:10 17/02/2022

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

Thứ Năm, 08:07 17/02/2022

发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I

Thứ Năm, 07:55 17/02/2022

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Thứ Tư, 22:31 16/02/2022

TV Digital

Thứ Tư, 22:17 16/02/2022