Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Giáo trình giới thiệu những văn bản pháp quy mới nhất về thuế có liên quan, trình tự kế toán, đồng thời hướng dẫn việc lập, kê khai và quyết toán thuế.

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Phạm Thị Hồng Diệp (Cb)

Thống kê

2015

Tóm tắt

Giáo trình giới thiệu những văn bản pháp quy mới nhất về thuế có liên quan, trình tự kế toán, đồng thời hướng dẫn việc lập, kê khai và quyết toán thuế .

Giáo trình được biên soạn dựa vào kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong quá trình giảng dạy và làm việc thực tế, tư vấn cho các doanh nghiệp của các tác giả. Cuốn giáo trình được biên soạn đã cập nhật những văn bản thuế mới nhất được ban hành.

Nội dung cuốn Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế bao gồm 7 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về thuế và kế toán thuế.

+ Chương 2: Kế toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Chương 3: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Chương 4: Kế toán thuế giá trị gia tăng.

+ Chương 5: Kế toán thuế xuất – nhập khẩu.

+ Chương 6: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Chương 7: Kế toán các loại thuế khác.

Trích dẫn

Phạm Thị Hồng Diệp (Cb). Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế, Thống kê, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuếBáo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giáBước đầu khởi nghiệp: Hành động, kiên trì, sáng tạo

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giáBước đầu khởi nghiệp: Hành động, kiên trì, sáng tạo

Mã QR

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:53 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

Thứ Tư, 14:48 16/02/2022

Thiết kế Logic mạch số

Thứ Tư, 14:40 16/02/2022

Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Thứ Tư, 14:14 16/02/2022

Giáo trình Nguyên lý máy

Thứ Tư, 14:05 16/02/2022

Giáo trình quản lý danh mục đầu tư

Thứ Tư, 14:00 16/02/2022

Video giới thiệu