Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Giáo trình giới thiệu những văn bản pháp quy mới nhất về thuế có liên quan, trình tự kế toán, đồng thời hướng dẫn việc lập, kê khai và quyết toán thuế.

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Phạm Thị Hồng Diệp (Cb)

Thống kê

2015

Tóm tắt

Giáo trình giới thiệu những văn bản pháp quy mới nhất về thuế có liên quan, trình tự kế toán, đồng thời hướng dẫn việc lập, kê khai và quyết toán thuế .

Giáo trình được biên soạn dựa vào kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm trong quá trình giảng dạy và làm việc thực tế, tư vấn cho các doanh nghiệp của các tác giả. Cuốn giáo trình được biên soạn đã cập nhật những văn bản thuế mới nhất được ban hành.

Nội dung cuốn Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế bao gồm 7 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về thuế và kế toán thuế.

+ Chương 2: Kế toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Chương 3: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Chương 4: Kế toán thuế giá trị gia tăng.

+ Chương 5: Kế toán thuế xuất – nhập khẩu.

+ Chương 6: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Chương 7: Kế toán các loại thuế khác.

Trích dẫn

Phạm Thị Hồng Diệp (Cb). Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế, Thống kê, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuếBáo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giáBước đầu khởi nghiệp: Hành động, kiên trì, sáng tạo

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giáBước đầu khởi nghiệp: Hành động, kiên trì, sáng tạo

Mã QR

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:53 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

Thứ Tư, 14:48 16/02/2022

Thiết kế Logic mạch số

Thứ Tư, 14:40 16/02/2022

Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Thứ Tư, 14:14 16/02/2022

Giáo trình Nguyên lý máy

Thứ Tư, 14:05 16/02/2022

Giáo trình quản lý danh mục đầu tư

Thứ Tư, 14:00 16/02/2022