越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

Giáo trình 越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán giới thiệu kiến thức về dịch thuật Việt - Hán cho sinh viên, truyền đạt kỹ năng dịch thuật và cung cấp tài liệu giảng dạy hỗ trợ cho các khóa học dịch thuật chuyên nghiệp Việt - Hán.

越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

谭志词、祁广谋

世界图书出版广东有限公司

2020

Tóm tắt

Cuốn sách phù hợp với đặc điểm dạy học của người Việt trong thế kỷ 21, dựa trên bản dịch sách đã sử dụng nhiều năm và được viết lại theo yêu cầu của thời đại. Mục đích của việc biên soạn là giới thiệu kiến ​​thức về dịch thuật Việt - Hán cho sinh viên, truyền đạt kỹ năng dịch thuật và cung cấp tài liệu giảng dạy hỗ trợ cho các khóa học dịch thuật chuyên nghiệp Việt - Hán. Trong quá trình viết cần chú ý kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Khung nội dung tiếp thu và tiếp thu những kết quả nghiên cứu tiên tiến nhất trong lĩnh vực dịch thuật trong và ngoài nước, thảo luận về các quy luật cơ bản của dịch Việt - Hán, củng cố khái quát và tóm tắt những vấn đề cơ bản của dịch Việt – Hán, kỹ năng dịch thuật.

Thông qua 9 bài học trong giáo trình này, sinh viên có thể nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về dịch Việt - Hán, hiểu được sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa tiếng Việt và tiếng Hán, nâng cao khả năng phân tích và hiểu, khả năng dịch và diễn đạt bằng tiếng Việt, đặt nền tảng để trở thành phiên dịch cấp cao Việt - Hán càng sớm càng tốt.

Trích dẫn

谭志词、祁广谋, 越汉翻译教程,,世界图书出版广东有限公司, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I
越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Mã QR

越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:48 16/02/2022