Giáo trình kiểm toán tài chính

Giáo trình Kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán

Giáo trình kiểm toán tài chính

Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ

ĐHKTQD

2014

Tóm tắt

Giáo trình Kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán.

Cuốn sách nhận được sự giúp đỡ về nguồn tài liệu và ý kiến của các tập thể và cá nhân khác nhau: Các khoa Kế toán của các trường: Trường Đại học kinh tế Thành phố HCM, Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội, Đại học Popona (Hoa Kỳ); Đại học Saint Mary’s và Đại học Moncton (Canada); Các Công ty Kiểm toán Ernst & Young, Price Waterhouse – Coopers.

Giáo trình gồm 2 phần và 18 chương:

- Phần 1: Tổng quan về kiểm toán tài chính:

+ Chương 1: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán.

+ Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính.

+ Chương 3: Bằng chứng kiểm toán.

+ Chương 4: Đánh giá kiểm toán nội bộ.

+ Chương 5: Xây dựng kế hoạch kiểm toán.

+ Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán.

+ Chương 7: kết thúc kiểm toán.

+ Chương 8: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho.

- Phần thứ 2: Kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu:

+ Chương 9: Kiểm toán chu trình bán hành – thu tiền.

+ Chương 10: Kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán.

+ Chương 11: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho.

+ Chương 12: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên.

+ Chương 13: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dai hạn.

+ Chương 14: Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn.

+ Chương 15: Kiểm toán tiền.

+ Chương 16: Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Chương 17: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

+ Chương 18: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ. Giáo trình kiểm toán tài chính, ĐHKTQD, 2015

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kiểm toán tài chínhBáo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial ReportsBáo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Giáo trình kiểm toán tài chính

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Mã QR

Giáo trình kiểm toán tài chínhGiáo trình kiểm toán tài chính

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:40 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Kinh tế học. Tập 1

Thứ Tư, 13:32 16/02/2022

普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm

Thứ Tư, 13:30 16/02/2022

Bước đầu khởi nghiệp: Hành động, kiên trì, sáng tạo

Thứ Tư, 11:33 16/02/2022

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá

Thứ Tư, 10:56 16/02/2022

Tư duy tích cực tạo thành công

Thứ Tư, 10:27 16/02/2022

Video giới thiệu