Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá

Cuốn sách là tài liệu học tập hữu ích đối với sinh viên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng và Quản trị kinh doanh. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho giảng viên giảng dạy các môn học về phân tích báo cáo tài chính và quản trị doanh nghiệp

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá

Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Lan Anh

ĐHKTQD

2018

Tóm tắt

Cuốn sách giúp bạn đọc nhận diện thông tin trong mối quan hệ với các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng của tin trình bày trên báo tài chính. Cuốn sách cũng trang bị cho bạn đọc các phương pháp và kỹ năng phân tích tình hình tài chính với cơ sở dữ liệu là hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định kinh doanh. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giúp bạn đọc căn cứ vào hệ thống báo cáo tài chính của các kỳ đã qua để phân tích triển vọng của doanh nghiệp thông qua việc dự báo tài chính cho các kỳ tương lai và xác định giá trị của doanh nghiệp.

Cuốn sách gồm 11 chương, mỗi chương đều được minh họa bằng các ví dụ cụ thể và sinh động với phần lớn là các tình huống thực tế của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp bạn đọc nắm bắt nhanh được kiến thức và có thể áp dụng dễ dàng kiến thức đó trong thực tiễn. :

+ Chương 1: Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính.

+ Chương 2: Bảng cân đối kế toán.

+ Chương 3: Báo cáo kết quả kinh doanh.

+ Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

+ Chương 5: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính.

+ Chương 6: Phân tích cấu trúc tài chính.

+ Chương 7: Phân tích khả năng thanh toán.

+ Chương 8: Phân tích hiệu quả kinh doanh.

+ Chương 9: Phân tích các chủ đề đặc biệt.

+ Chương 10: Dự báo tài chính.

+ Chương 11: Định giá doanh nghiệp.

Trích dẫn

Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Lan Anh. Báo cáo tài chính phân tích- dự báo và định giá, ĐHKTQD, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giáDự báo trong kinh doanh = Business ForecatingBáo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá

Dự báo trong kinh doanh = Business ForecatingBáo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Mã QR

Báo cáo tài chính phân tích - dự báo và định giá

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:56 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Tư duy tích cực tạo thành công

Thứ Tư, 10:27 16/02/2022

Giáo trình Hành vi tổ chức

Thứ Tư, 09:42 16/02/2022

Giáo trình máy công cụ

Thứ Tư, 09:24 16/02/2022

Đầu tư tài chính Investements

Thứ Tư, 09:22 16/02/2022

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Thứ Tư, 09:18 16/02/2022

Video giới thiệu