Dự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Cuốn sách cung cấp cho độc giả kỹ thuật dự đoán tương lai dựa trên cơ sở của những phân tích khoa học về dữ liệu đã thu thập được

Dự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Đinh Bá Hùng Anh

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2016

Tóm tắt

Qua tài liệu này, tác giả mong muốn cung cấp cho độc giả kỹ thuật dự đoán tương lai dựa trên cơ sở của những phân tích khoa học về dữ liệu đã thu thập được. Khi tiến hành dự báo cần căn cứ vào việc thu thập, xử lý dữ liệu quá khứ để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô hình toán học (định lượng). Tuy vậy, tài liệu cũng giới thiệu về kỹ thuật dự báo dựa trên ý kiến chủ quan hoặc trực giác của một hoặc nhiều người có hiểu biết về đối tượng hoặc qus trình dự báo (định tính). Mỗi ngành nghề có những yêu cầu rất khác nhau ở kết quả dự báo; tài liệu này chỉ giới thiệu về kỹ thuật dự báo sử dụng trong kinh tế kỹ thuật. Sử dụng máy tính để xử lý dữ liệu và hỗ trợ quá trình dự báo là một yêu cầu bắt buộc của quá trình dự báo hiện nay.

Tài liệu này mô tả từng bước tác nghiệp để xử lý dữ liệu và dự báo sử dụng các phần mềm Excel, Minitab và SPSS. Ngoài ra, tài liệu còn nêu lên những tình huống và bài tập ứng dụng để độc giả luyện tập và ứng dụng kỹ thuật dự báo vào thực tế công việc của mình.

Cuốn sách gồm 9 chương:

+ Chương 1: Tổng quan

+ Chương 2: Phương pháp định tính.

+ Chương 3: Các mô hình dự báo đơn giản.

+ Chương 4: Hồi quy đơn.

+ Chương 5: Hồi quy bội.

+ Chương 6: Phương pháp hàm mũ.

+ Chương 7: phân tích day số thời gian.

+ Chương 8: Dự báo bằng phương pháp Arima.

+ Chương 9: Quản trị dự báo.

Trích dẫn

Đinh Bá Hùng Anh. Dự báo trong kinh doanh = Business Forecating, Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Dự báo trong kinh doanh = Business ForecatingCornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Dự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Cornerstones of Cost ManagemenFinancial Accounting Tools for Business Decision Making Eighth edition.

Mã QR

Dự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:37 15/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Thứ Ba, 13:28 15/02/2022

Modem truyền số liệu

Thứ Ba, 13:26 15/02/2022

Giáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí

Thứ Ba, 13:16 15/02/2022

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Thứ Ba, 13:14 15/02/2022

The design and implementation of Geographic Information Systems

Thứ Ba, 13:08 15/02/2022

Video giới thiệu