Cornerstones of Cost Managemen

Hansen/Mowen’s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today’s changing business environmen

Cornerstones of Cost Managemen

Don R. Hansen; Maryanne M. Mowen

Cengage Learning

2018

Abstract

Hansen/Mowen’s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today’s changing business environment.

The book covers functional-based cost and control, and then activity-based cost systems, giving students the skills to manage any cost management system. Developed using extensive research on student learning behavior, this book presents concepts in a unique format that speaks to how students learn. Cornerstones examples in each chapter emphasize the How, Why, and What-Ifs of basic cost management concepts, while delving into the conceptual nature of each equation or topic.

(Nguồn: Vitalsource.com)

Citation

Don R. Hansen; Maryanne M. Mowen. Cornerstones of Cost Managemen, Cengage Learning, 2018.

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Cornerstones of Cost ManagemenHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

Cornerstones of Cost Managemen

Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

QR code

Cornerstones of Cost Managemen

Content

  • Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Mobile Robotics: A Practical Introduction

Thứ Sáu, 09:11 11/02/2022

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Thứ Sáu, 08:55 11/02/2022

Quản trị chất lượng

Thứ Sáu, 08:54 11/02/2022

Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ Sáu, 08:35 11/02/2022