Cornerstones of Cost Managemen

Hansen/Mowen’s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today’s changing business environmen

Cornerstones of Cost Managemen

Don R. Hansen; Maryanne M. Mowen

Cengage Learning

2018

Abstract

Hansen/Mowen’s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today’s changing business environment.

The book covers functional-based cost and control, and then activity-based cost systems, giving students the skills to manage any cost management system. Developed using extensive research on student learning behavior, this book presents concepts in a unique format that speaks to how students learn. Cornerstones examples in each chapter emphasize the How, Why, and What-Ifs of basic cost management concepts, while delving into the conceptual nature of each equation or topic.

(Nguồn: Vitalsource.com)

Citation

Don R. Hansen; Maryanne M. Mowen. Cornerstones of Cost Managemen, Cengage Learning, 2018.

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Cornerstones of Cost ManagemenHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

Cornerstones of Cost Managemen

Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

QR code

Cornerstones of Cost Managemen

Content

  • Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Mobile Robotics: A Practical Introduction

Thứ Sáu, 09:11 11/02/2022

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Thứ Sáu, 08:55 11/02/2022

Quản trị chất lượng

Thứ Sáu, 08:54 11/02/2022

Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ Sáu, 08:35 11/02/2022