Cornerstones of Cost Managemen

Hansen/Mowen’s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today’s changing business environmen

Cornerstones of Cost Managemen

Don R. Hansen; Maryanne M. Mowen

Cengage Learning

2018

Abstract

Hansen/Mowen’s CORNERSTONES OF COST MANAGEMENT, 4E demonstrates the dynamic nature of cost accounting in today’s changing business environment.

The book covers functional-based cost and control, and then activity-based cost systems, giving students the skills to manage any cost management system. Developed using extensive research on student learning behavior, this book presents concepts in a unique format that speaks to how students learn. Cornerstones examples in each chapter emphasize the How, Why, and What-Ifs of basic cost management concepts, while delving into the conceptual nature of each equation or topic.

(Nguồn: Vitalsource.com)

Citation

Don R. Hansen; Maryanne M. Mowen. Cornerstones of Cost Managemen, Cengage Learning, 2018.

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Cornerstones of Cost ManagemenHorngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

Cornerstones of Cost Managemen

Horngren's Cost accounting A Managerial Emphaseis.Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

QR code

Cornerstones of Cost Managemen

Content

  • Thứ Sáu, 13:20 11/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Sáu, 09:55 11/02/2022

Mobile Robotics: A Practical Introduction

Thứ Sáu, 09:11 11/02/2022

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Thứ Sáu, 08:55 11/02/2022

Quản trị chất lượng

Thứ Sáu, 08:54 11/02/2022

Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ Sáu, 08:35 11/02/2022

Video giới thiệu