Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Nội dung cuốn sách ngoài phần lý thuyết được trình bày ở phần 1 và giúp bạn đọc tìm hiểu kết cấu, tính toán lựa chọn và sử dụng vận hành, cuốn sách cũng trình bày một số sơ đồ cơ bản để giúp bạn đọc tìm hiểu nguyên lý điều khiển, vận hành và đưa ra một số bài toán áp dụng có lời giải để phục vụ các bạn trong tính toán thiết kế.

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Nguyễn Xuân Phú (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách ngoài phần lý thuyết được trình bày ở phần 1 và giúp bạn đọc tìm hiểu kết cấu, tính toán lựa chọn và sử dụng vận hành, cuốn sách cũng trình bày một số sơ đồ cơ bản để giúp bạn đọc tìm hiểu nguyên lý điều khiển, vận hành và đưa ra một số bài toán áp dụng có lời giải để phục vụ các bạn trong tính toán thiết kế.

Nội dung gồm có hai phần:

Phần thứ nhất: Lý thuyết và các vật liệu được sử dụng để chế tạo các khí cụ: trình bày lực điện động trong khí cụ điện, phát nóng khí cụ điện, các tiếp điểm điện, hồ quang điện, nam châm điện, vật liệu kỹ thuật điện chính được sử dụng trong việc sản xuất và chế tạo khí cụ điện.

Phần thứ hai: Kết cấu, tính toán lựa chọn và sử dụng khí cụ thiết bị điện hạ áp: trình bày các máy biến áp một pha, các máy biến áp ba pha, các loại sự cố trong mạch điện và phương pháp đơn giản để tính toán dòng điện ngắn mạch, khí cụ điện điều khiển bằng tay, các khí cụ điện dùng để bảo vệ mạch điện thao tác tự động và điều khiển động cơ, Rơle, các thiết bị khí cụ điện dùng để bảo vệ an toàn và các tổ hợp điều khiển được dùng để nâng cao tính hiệu quả tự động trong mạng lưới điện hạ áp, các mạch điện có lắp đặt các khí cụ điện thông dụng, tính toán đơn giản trong việc lựa chọn dây dẫn điện, cầu chì, áptômát, có chú ý đến sự cố ngắn mạch và an toàn cho người sử dụng đối với lưới điện hạ áp công suất nhỏ và trung bình.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Phú (chủ biên). Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng. Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụngKỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ ápGiáo trình điều khiển động cơ điện

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp

Giáo trình điều khiển động cơ điện

Mã QR

Khí cụ điện: Lý thuyết - Kết cấu - Tính toán lựa chọn và sử dụng

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:55 11/02/2022