Công nghệ vật liệu điện tử

Nội dung của cuốn giáo trình nói về Công nghệ vật liệu điện từ, trong đó đề cập tới “công nghệ vật liệu kim loại ( phần 1) và công nghệ vật liệu phi kim loại: Gốm và vật liệu vô định hình ( phần 2)”.

Công nghệ vật liệu điện tử

Nguyễn Công Vân - Trần Văn Quỳnh

Khoa học và kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Công nghệ vật liệu nghiên cứu chế tạo ra các loại vật liệu có tính chất đặc biệt như: Siêu bền, siêu cứng, siêu mỏng, siêu sạch và chịu được nhiệt độ siêu cao….

Công nghệ vật liệu vừa góp phần tác động thúc đẩy các ngành khoa học công nghệ khác phát triển vừa tiếp thu các thành tựu mới của các ngành khoa học cộng nghệ khác để phát triển không ngừng.

Cuốn sách được chia làm hai phần:

Phần 1: Vật liệu kim loại và hợp kim gồm các chương:

+ Chương 1: Lý thuyết kết tinh từ thể lỏng và thể khí, đặc biệt về sự hình thành và phát triển mầm của tinh thể

+ Chương 2: Chuyển pha trong kim loại và hợp kim. Nhấn mạnh về việc nghiên cứu giản đồ pha của hợp kim hai nguyên.

+ Chương 3: Bản chất pha dung dịch rắn và các pha trung gian

+ Chương 4: Công nghệ chế tạo các tinh thể bán dẫn dùng cho việc chế tạo các mạch vi điện tử

+ Chương 5: Giới thiệu công nghệ epytaxo từ pha hơi và pha lỏng

Phần 2: Vật liệu gốm và vô định hình gồm các chương:

+ Chương 6: Giới thiệu về cấu trúc và tính chất vật lý của vật liệu gốm

+ Chương 7: Công nghệ gốm từ các công nghệ gốm truyền thống đến các công nghệ gốm điện tử hiện đại

+ Chương 8: Các loại gốm dùng trong kỹ thuật điện tử

+ Chương 9: Tính chất và công nghệ vật liệu vô định hình

+ Chương 10: Các phương pháp đo lường và thử nghiệm gốm

Trích dẫn

PGS.TS. Nguyễn Công Vân, Công nghệ vật liệu điện tử, Khoa học và kỹ thuật ,2006

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Tài liệu liên quan

Công nghệ vật liệu điện tử Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tínhĐiều khiển hệ thống khí nén

Công nghệ vật liệu điện tử

Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tínhĐiều khiển hệ thống khí nén

Mã QR

Công nghệ vật liệu điện tử

Nội dung

  • Thứ Sáu, 00:20 11/02/2022