Kỹ thuật số

Cuốn “Kỹ thuật số” ngoài những kiến thức cơ bản nhất về mạch số, cách tra cứu và sử dụng các vi mạch số để có thể giải quyết được các bài toán phân tích và thiết kế mạch số với các loại vi mạch cỡ khác nhau, còn có các ví dụ cụ thể và bài tập ở mỗi chương và phần giải đáp các bài tập được đặt ở cuối sách.

Kỹ thuật số

Nguyễn Thúy Vân

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn “Kỹ thuật số” ngoài những kiến thức cơ bản nhất về mạch số, cách tra cứu và sử dụng các vi mạch số để có thể giải quyết được các bài toán phân tích và thiết kế mạch số với các loại vi mạch cỡ khác nhau, còn có các ví dụ cụ thể và bài tập ở mỗi chương và phần giải đáp các bài tập được đặt ở cuối sách. Giúp bạn đọc có thể nắm bắt được nội dung được trình bày ở mỗi chương một cách dễ dàng hơn.

Nội dung cuốn sách bao gồm có 3 phần:

Phần 1: Đại số Boole và vi mạch số: trình bày cơ sở toán học và kỹ thuật của mạch số.

Phần 2: Mạch tổ hợp: giới thiệu những vấn đề lý thuyết cơ bản của mạch tổ hợp, những mạch tổ hợp thường gặp và ứng dụng.

Phần 3: Mạch dãy: trình bày các phương pháp phân tích, thiết kế mạch dãy, các mạch dãy thường gặp và ứng dụng.

Trích dẫn

Nguyễn Thúy Vân. Kỹ thuật số. Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật sốGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Kỹ thuật số

Giáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Mã QR

Kỹ thuật số

Nội dung

  • Thứ Năm, 17:07 10/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Kỹ thuật số thực hành

Thứ Năm, 16:27 10/02/2022

Image Processing: Principles and Applications

Thứ Năm, 15:54 10/02/2022

Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection

Thứ Năm, 15:44 10/02/2022

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

Thứ Năm, 15:24 10/02/2022

Kỹ thuật mạch điện tử

Thứ Năm, 15:21 10/02/2022

Video giới thiệu