Kỹ thuật số

Cuốn “Kỹ thuật số” ngoài những kiến thức cơ bản nhất về mạch số, cách tra cứu và sử dụng các vi mạch số để có thể giải quyết được các bài toán phân tích và thiết kế mạch số với các loại vi mạch cỡ khác nhau, còn có các ví dụ cụ thể và bài tập ở mỗi chương và phần giải đáp các bài tập được đặt ở cuối sách.

Kỹ thuật số

Nguyễn Thúy Vân

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn “Kỹ thuật số” ngoài những kiến thức cơ bản nhất về mạch số, cách tra cứu và sử dụng các vi mạch số để có thể giải quyết được các bài toán phân tích và thiết kế mạch số với các loại vi mạch cỡ khác nhau, còn có các ví dụ cụ thể và bài tập ở mỗi chương và phần giải đáp các bài tập được đặt ở cuối sách. Giúp bạn đọc có thể nắm bắt được nội dung được trình bày ở mỗi chương một cách dễ dàng hơn.

Nội dung cuốn sách bao gồm có 3 phần:

Phần 1: Đại số Boole và vi mạch số: trình bày cơ sở toán học và kỹ thuật của mạch số.

Phần 2: Mạch tổ hợp: giới thiệu những vấn đề lý thuyết cơ bản của mạch tổ hợp, những mạch tổ hợp thường gặp và ứng dụng.

Phần 3: Mạch dãy: trình bày các phương pháp phân tích, thiết kế mạch dãy, các mạch dãy thường gặp và ứng dụng.

Trích dẫn

Nguyễn Thúy Vân. Kỹ thuật số. Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật sốGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Kỹ thuật số

Giáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Mã QR

Kỹ thuật số

Nội dung

  • Thứ Năm, 17:07 10/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kỹ thuật số thực hành

Thứ Năm, 16:27 10/02/2022

Image Processing: Principles and Applications

Thứ Năm, 15:54 10/02/2022

Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection

Thứ Năm, 15:44 10/02/2022

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

Thứ Năm, 15:24 10/02/2022

Kỹ thuật mạch điện tử

Thứ Năm, 15:21 10/02/2022