Kỹ thuật số thực hành

Trong sự phát triển của kỹ thuật điện tử hiện nay, nhu cầu về việc tiếp xúc với lĩnh vực số đã trở nên không thể thiếu được. Vì vậy cuốn sách “Kỹ thuật số thực hành” được biên soạn nhằm mục đích giải quyết nhu cầu nói trên.

Kỹ thuật số thực hành

Huỳnh Đắc Thắng

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Trong sự phát triển của kỹ thuật điện tử hiện nay, nhu cầu về việc tiếp xúc với lĩnh vực số đã trở nên không thể thiếu được. Vì vậy cuốn sách “Kỹ thuật số thực hành” được biên soạn nhằm mục đích giải quyết nhu cầu nói trên.

Nội dung của tài liệu gồm 9 chương:

Chương 1: Hệ thống đếm và mã: trình bày biểu diễn số trong hệ thống đếm, hệ đếm hai, mã hóa số hệ mới.

Chương 2: Đại số Lôgic: trình bày các khái niệm, biến và hàm lôgic, phương pháp biểu diễn lôgic.

Chương 3: Các cổng Lôgic cơ bản: trình bày các khái niệm, các đặc tính tiêu biểu của các cổng lôgic, các cổng lôgic cơ bản, các khối cổng lôgic thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 4: Flip - Flop: trình bày các khái niệm, các loại Flip-flop RS, RST118, JK, D, T, các vi mạch thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 5: Các hệ Lôgic tổ hợp thông dụng: trình bày các khái niệm, các bộ giải mã, các hệ chuyển đổi mã, các bộ chọn kênh và phân kênh, các bộ số học, các vi mạch thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 6: Các hệ Lôgic dãy thông dụng: trình bày các khái niệm, mạch đếm, mạch ghi, các vi mạch thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 7: Bộ nhớ.

Chương 8: Chuyển đổi tín hiệu.

Chương 9: Mạch định thời gian.

Trích dẫn

Huỳnh Đắc Thắng. Kỹ thuật số thực hành. Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật số thực hànhGiáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình điện tử số

Kỹ thuật số thực hành

Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình điện tử số

Mã QR

Kỹ thuật số thực hành

Nội dung

  • Thứ Năm, 16:27 10/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Image Processing: Principles and Applications

Thứ Năm, 15:54 10/02/2022

Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection

Thứ Năm, 15:44 10/02/2022

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

Thứ Năm, 15:24 10/02/2022

Kỹ thuật mạch điện tử

Thứ Năm, 15:21 10/02/2022

Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 3

Thứ Năm, 14:47 10/02/2022