Kỹ thuật số thực hành

Trong sự phát triển của kỹ thuật điện tử hiện nay, nhu cầu về việc tiếp xúc với lĩnh vực số đã trở nên không thể thiếu được. Vì vậy cuốn sách “Kỹ thuật số thực hành” được biên soạn nhằm mục đích giải quyết nhu cầu nói trên.

Kỹ thuật số thực hành

Huỳnh Đắc Thắng

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Trong sự phát triển của kỹ thuật điện tử hiện nay, nhu cầu về việc tiếp xúc với lĩnh vực số đã trở nên không thể thiếu được. Vì vậy cuốn sách “Kỹ thuật số thực hành” được biên soạn nhằm mục đích giải quyết nhu cầu nói trên.

Nội dung của tài liệu gồm 9 chương:

Chương 1: Hệ thống đếm và mã: trình bày biểu diễn số trong hệ thống đếm, hệ đếm hai, mã hóa số hệ mới.

Chương 2: Đại số Lôgic: trình bày các khái niệm, biến và hàm lôgic, phương pháp biểu diễn lôgic.

Chương 3: Các cổng Lôgic cơ bản: trình bày các khái niệm, các đặc tính tiêu biểu của các cổng lôgic, các cổng lôgic cơ bản, các khối cổng lôgic thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 4: Flip - Flop: trình bày các khái niệm, các loại Flip-flop RS, RST118, JK, D, T, các vi mạch thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 5: Các hệ Lôgic tổ hợp thông dụng: trình bày các khái niệm, các bộ giải mã, các hệ chuyển đổi mã, các bộ chọn kênh và phân kênh, các bộ số học, các vi mạch thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 6: Các hệ Lôgic dãy thông dụng: trình bày các khái niệm, mạch đếm, mạch ghi, các vi mạch thông dụng, một số sơ đồ mạch ứng dụng.

Chương 7: Bộ nhớ.

Chương 8: Chuyển đổi tín hiệu.

Chương 9: Mạch định thời gian.

Trích dẫn

Huỳnh Đắc Thắng. Kỹ thuật số thực hành. Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật số thực hànhGiáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình điện tử số

Kỹ thuật số thực hành

Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình điện tử số

Mã QR

Kỹ thuật số thực hành

Nội dung

  • Thứ Năm, 16:27 10/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Image Processing: Principles and Applications

Thứ Năm, 15:54 10/02/2022

Automotive Engines Control, Estimation, Statistical Detection

Thứ Năm, 15:44 10/02/2022

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

Thứ Năm, 15:24 10/02/2022

Kỹ thuật mạch điện tử

Thứ Năm, 15:21 10/02/2022

Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 3

Thứ Năm, 14:47 10/02/2022

Video giới thiệu