Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về xử lý số tín hiệu, được dùng cho sinh viên nhóm ngành Điện, Điện tử và truyền thông. Giáo trình bám sát mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học, giúp sinh viên đào tạo theo tín chỉ dễ dàng nắm bắt kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Kiều Xuân Thực (chủ biên)

Thống kê

2017

Tóm tắt

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về xử lý số tín hiệu, được dùng cho sinh viên nhóm ngành Điện, Điện tử và truyền thông. Giáo trình bám sát mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học, giúp sinh viên đào tạo theo tín chỉ dễ dàng nắm bắt kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Nội dung của giáo trình bao gồm 6 chương như sau:

Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc

Chương 5: Cấu trúc bộ lọc số FIR, IIR

Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số FIR, IIR

Trích dẫn

Kiều Xuân Thực (chủ biên), Giáo trình Xử lý số tín hiệu, Thống kê, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Giáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Mã QR

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:30 08/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Thứ Ba, 15:49 08/02/2022

Computer numerical control: Operation and programming

Thứ Ba, 15:36 08/02/2022

A First course in the Finite Element Method

Thứ Ba, 15:02 08/02/2022

Nguyên lý động cơ đốt trong

Thứ Ba, 14:56 08/02/2022

Lý thuyết ô tô máy kéo

Thứ Ba, 14:31 08/02/2022

Video giới thiệu