Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về xử lý số tín hiệu, được dùng cho sinh viên nhóm ngành Điện, Điện tử và truyền thông. Giáo trình bám sát mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học, giúp sinh viên đào tạo theo tín chỉ dễ dàng nắm bắt kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Kiều Xuân Thực (chủ biên)

Thống kê

2017

Tóm tắt

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản về xử lý số tín hiệu, được dùng cho sinh viên nhóm ngành Điện, Điện tử và truyền thông. Giáo trình bám sát mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học, giúp sinh viên đào tạo theo tín chỉ dễ dàng nắm bắt kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Nội dung của giáo trình bao gồm 6 chương như sau:

Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục

Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc

Chương 5: Cấu trúc bộ lọc số FIR, IIR

Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số FIR, IIR

Trích dẫn

Kiều Xuân Thực (chủ biên), Giáo trình Xử lý số tín hiệu, Thống kê, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Giáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - sốGiáo trình điện tử số

Mã QR

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:30 08/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Thứ Ba, 15:49 08/02/2022

Computer numerical control: Operation and programming

Thứ Ba, 15:36 08/02/2022

A First course in the Finite Element Method

Thứ Ba, 15:02 08/02/2022

Nguyên lý động cơ đốt trong

Thứ Ba, 14:56 08/02/2022

Lý thuyết ô tô máy kéo

Thứ Ba, 14:31 08/02/2022