A First course in the Finite Element Method

This unique book is written so both undergraduate and graduate students can easily comprehend the content without the usual prerequisites, such as structural analysis. The book is written primarily as a basic learning tool for students, like you, in civil and mechanical engineering who are primarily interested in stress analysis and heat transfer.

A First course in the Finite Element Method

Logan,Dary L

USA. Cengage

2017

Abstract

Introduction to the Stiffness Method; Development of Truss Equations; Development of Beam Equations; Frame and Grid Equations; Development of the Plane Stress and Plane Strain Stiffness Equations; Practical Considerations in Modeling; Interpreting Results and Examples of Planes of Plane Stress/Strain Analysis; Development of the Linear-Strain Triangle Equations; Axisymmetric Elements; Isoparametric Formulation; Three-Dimensional Stress Analysis; Plate Bending Element; Heat Trasfer and Mass Transport; Fuid Flow in Porous Media and Hydraulic Networks and Electrical Networks and Electrostatics; Thermal Stress; Structural Dynamics and Time-Dependent Heat Transfer.

This unique book is written so both undergraduate and graduate students can easily comprehend the content without the usual prerequisites, such as structural analysis. The book is written primarily as a basic learning tool for students, like you, in civil and mechanical engineering who are primarily interested in stress analysis and heat transfer. The text offers ideal preparation for utilizing the finite element method as a tool to solve practical physical problems.

Citation

Logan,Dary L. A First course in the Finite Element Method. USA. Cengage, 2017.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Related document

A First course in the Finite Element MethodMobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVsMechatronics Electronic Control System In Mechanical and Electrical Engineering
A First course in the Finite Element MethodMobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVsMechatronics Electronic Control System In Mechanical and Electrical Engineering

QR code

A First course in the Finite Element Method

Content

  • Thứ Ba, 15:02 08/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Nguyên lý động cơ đốt trong

Thứ Ba, 14:56 08/02/2022

Lý thuyết ô tô máy kéo

Thứ Ba, 14:31 08/02/2022

Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tô

Thứ Ba, 14:11 08/02/2022

Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại (tập 1): Động cơ xăng

Thứ Ba, 14:00 08/02/2022

Giáo trình vi điều khiển PIC

Thứ Ba, 10:59 08/02/2022

Video giới thiệu