Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVs

Presents the normal kinematic and dynamic equations for robots, including mobile robots, with coordinate transformations and various control strategies.

Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVs

Gerald Cook; Feitian Zhang

Wiley

2020

Abstract

Presents the normal kinematic and dynamic equations for robots, including mobile robots, with coordinate transformations and various control strategies

This fully updated edition examines the use of mobile robots for sensing objects of interest, and focus primarily on control, navigation, and remote sensing. It also includes an entirely new section on modeling and control of autonomous underwater vehicles (AUVs), which exhibits unique complex three-dimensional dynamics.

Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing, Surface Robots and AUVs, Second Edition starts with a chapter on kinematic models for mobile robots. It then offers a detailed chapter on robot control, examining several different configurations of mobile robots. Following sections look at robot attitude and navigation. The application of Kalman Filtering is covered. Readers are also provided with a section on remote sensing and sensors. Other chapters discuss: target tracking, including multiple targets with multiple sensors; obstacle mapping and its application to robot navigation; operating a robotic manipulator; and remote sensing via UAVs. The last two sections deal with the dynamics modeling of AUVs and control of AUVs. In summary, this text:

Includes two new chapters dealing with control of underwater vehicles

Covers control schemes including linearization and use of linear control design methods, Lyapunov stability theory, and more

Addresses the problem of ground registration of detected objects of interest given their pixel coordinates in the sensor frame

Analyzes geo-registration errors as a function of sensor precision and sensor pointing uncertainty

Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing, Surface Robots and AUVs, Second Edition is intended for use as a textbook for a graduate course of the same title and can also serve as a reference book for practicing engineers working in related areas.

Citation

Gerald Cook; Feitian Zhang. Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVs. Wiley, 2020.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Related document

Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVsGiáo trình công nghệ CAD/CAMGiáo trình công nghệ CNC

Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVs

Giáo trình công nghệ CAD/CAMGiáo trình công nghệ CNC

QR code

Mobile Robots: Navigation, Control and Sensing Surface Robots and AUVs

Content

  • Thứ Hai, 16:01 07/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Mechatronics Electronic Control System In Mechanical and Electrical Engineering

Thứ Hai, 15:22 07/02/2022

Giáo trình mạng máy tính (Nguyễn Viết Tuyến)

Thứ Hai, 14:49 07/02/2022

Giáo trình linh kiện điện tử

Thứ Hai, 14:20 07/02/2022

Giáo trình lập trình điều khiển PLC

Thứ Hai, 10:59 07/02/2022

Giáo trình Kỹ thuật xung

Thứ Hai, 10:02 07/02/2022