Giáo trình mạng máy tính (Nguyễn Viết Tuyến)

Giáo trình mạng máy tính được trình bày một cách có hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về mạng máy tính và cuối mỗi chương còn kèm theo các câu hỏi và bài tập giúp sinh viên nắm rõ hơn những nội của từng chương.

Giáo trình mạng máy tính

Nguyễn Viết Tuyến (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Giáo trình mạng máy tính được trình bày một cách có hệ thống những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về mạng máy tính và cuối mỗi chương còn kèm theo các câu hỏi và bài tập giúp sinh viên nắm rõ hơn những nội của từng chương.

Nội dung của giáo trình gồm có 4 chương:

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính: trình bày về lịch sử phát triển, tổng quan về mạng máy tính, chuẩn hóa mạng máy tính.

Chương 2: Giao thức TCP/IP: trình bày tổng quan về bộ giao thức, các loại giao thức và giới thiệu một số các dịch vụ cơ bản trên mạng.

Chương 3: Mạng LAN: giới thiệu, hình trạng mạng LAN, phương tiện truyền dẫn trong LAN, các thiết bị mạng, các phương thức truy nhập đường truyền, công nghệ Ethernet, các kỹ thuật trong mạng LAN.

Chương 4: Router và các cấu hình cơ bản cho Router: trình bày cấu tạo, các kết nối ngoài của Router, giới thiệu một số Router Cisco thông dụng, tiến trình khởi động, cấu hình cơ bản cho Router, định tuyến và cấu hình định tuyến và các loại cấu hình khác.

Trích dẫn

Nguyễn Viết Tuyến (chủ biên), Giáo trình mạng máy tính, Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Tài liệu liên quan

Giáo trình mạng máy tínhGiáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4Giáo trình CAD trong điện tử

Giáo trình mạng máy tính (Nguyễn Viết Tuyến)

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4Giáo trình CAD trong điện tử

Mã QR

Giáo trình mạng máy tính

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:49 07/02/2022