Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Cuốn “Giáo trình Kỹ thuật lập trình C” cung cấp những kiến thức bổ ích cho các lập trình viên về lập trình C. Ngoài những kiến thức cơ bản, cuối mỗi chương còn có bài tập minh họa và các bài tập tự giải giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về nội dung được trình bày trong từng chương.

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Nguyễn Linh Giang (chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Cuốn “Giáo trình Kỹ thuật lập trình C” cung cấp những kiến thức bổ ích cho các lập trình viên về lập trình C. Ngoài những kiến thức cơ bản, cuối mỗi chương còn có bài tập minh họa và các bài tập tự giải giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về nội dung được trình bày trong từng chương.

Nội dung của cuốn sách gồm có 12 chương:

Chương 1: Trình bày các khái niệm cơ bản

Chương 2: Biểu thức và các phép toán trong C

Chương 3: Nhập, xuất dữ liệu trong C

Chương 4: Cấu trúc điều khiển trong C

Chương 5: Hàm và cấu trúc chương trình

Chương 6: Dữ liệu kiểu mảng

Chương 7: Chuỗi ký tự

Chương 8: Con trỏ và địa chỉ

Chương 9: Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động

Chương 10: Hàm Main có tham số - con trỏ hàm

Chương 11: Dữ liệu kiểu cấu trúc

Chương 12: Thao tác với tệp tin (File)

Trích dẫn

Nguyễn Linh Giang (chủ biên), Giáo trình Kỹ thuật lập trình C, Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ thuật lập trình CBài tập lập trình ngôn ngữ CCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Bài tập lập trình ngôn ngữ CCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2

Mã QR

Giáo trình kỹ thuật lập trình C

Nội dung

  • Chủ Nhật, 19:25 06/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Chủ Nhật, 17:47 06/02/2022

Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)

Chủ Nhật, 17:04 06/02/2022

Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Chủ Nhật, 16:19 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Chủ Nhật, 15:26 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1

Chủ Nhật, 14:52 06/02/2022