Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Nội dung cuốn sách trình bày các kiến thức về hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu trong công nghiệp, tài liệu được dùng cho sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Điện.

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Tống Thị Lý; Đỗ Duy Phú

Khoa học và Kỹ thuật

2016

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách trình bày các kiến thức về hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu trong công nghiệp, tài liệu được dùng cho sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Điện.

Nội dung giáo trình bao gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu: trình bày các giải pháp điều khiển và hệ thu thập dữ liệu điều khiển, đặc trưng của mạng truyền thông công nghiệp.

Chương 2: Cơ sở truyền dữ liệu trong công nghiệp: trình bày cơ sở kỹ thuật, các thành phần trong mạng công nghiệp, một số hệ thống BUS tiêu biểu.

Chương 3: Hệ thu thập dữ liệu và điều khiển: trình bày cấu trúc cơ bản hệ thu thập dữ liệu và điều khiển, các thành phần cơ bản của một hệ DCS, các vấn đề cơ bản khi xây dựng hệ thu thập dữ liệu điều khiển, chức năng xây dựng HMI trong hệ thu thập dữ liệu điều khiển.

Trích dẫn

Tống Thị Lý; Đỗ Duy Phú, Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu, Khoa học và Kỹ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tửGiáo trình CAD trong điện tử
Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tửGiáo trình CAD trong điện tử

Mã QR

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:47 06/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)

Chủ Nhật, 17:04 06/02/2022

Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Chủ Nhật, 16:19 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Chủ Nhật, 15:26 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1

Chủ Nhật, 14:52 06/02/2022

Giáo trình hệ thống điều khiển tuần tự

Chủ Nhật, 14:16 06/02/2022