Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Nội dung cuốn sách trình bày các kiến thức về hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu trong công nghiệp, tài liệu được dùng cho sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Điện.

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Tống Thị Lý; Đỗ Duy Phú

Khoa học và Kỹ thuật

2016

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách trình bày các kiến thức về hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu trong công nghiệp, tài liệu được dùng cho sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Điện.

Nội dung giáo trình bao gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu: trình bày các giải pháp điều khiển và hệ thu thập dữ liệu điều khiển, đặc trưng của mạng truyền thông công nghiệp.

Chương 2: Cơ sở truyền dữ liệu trong công nghiệp: trình bày cơ sở kỹ thuật, các thành phần trong mạng công nghiệp, một số hệ thống BUS tiêu biểu.

Chương 3: Hệ thu thập dữ liệu và điều khiển: trình bày cấu trúc cơ bản hệ thu thập dữ liệu và điều khiển, các thành phần cơ bản của một hệ DCS, các vấn đề cơ bản khi xây dựng hệ thu thập dữ liệu điều khiển, chức năng xây dựng HMI trong hệ thu thập dữ liệu điều khiển.

Trích dẫn

Tống Thị Lý; Đỗ Duy Phú, Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu, Khoa học và Kỹ thuật, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tửGiáo trình CAD trong điện tử
Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tửGiáo trình CAD trong điện tử

Mã QR

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:47 06/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)

Chủ Nhật, 17:04 06/02/2022

Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Chủ Nhật, 16:19 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Chủ Nhật, 15:26 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1

Chủ Nhật, 14:52 06/02/2022

Giáo trình hệ thống điều khiển tuần tự

Chủ Nhật, 14:16 06/02/2022

Video giới thiệu