Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)

Giáo trình Hệ thống viễn thông trình bày tổng quan về mạng viễn thông và các công nghệ mạng viễn thông đã và đang được áp dụng ở Việt Nam và trên thế giới.

Giáo trình hệ thống viễn thông

Bồ Quốc Bảo; Hà Quang Thanh

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Giáo trình Hệ thống viễn thông trình bày tổng quan về mạng viễn thông và các công nghệ mạng viễn thông đã và đang được áp dụng ở Việt Nam và trên thế giới.

Nội dung của giáo trình được thể hiện trong sáu chương sau:

Chương 1: Khái quát về hệ thống viễn thông: cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về mạng viễn thông cũng như các đặc điểm và đánh giá chung về mạng viễn thông ở Việt Nam.

Chương 2: Mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN: trình bày khái quát về mạng ISDN và các đặc trưng cơ bản của mạng tích hợp số đa dịch vụ.

Chương 3: Mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rộng B-ISDN: trình bày khái quát về mạng B-ISDN và các đặc trưng cơ bản của mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rộng, các công nghệ truyền dẫn trên mạng B_ISDN.

Chương 4: Mạng thông tin quang: cung cấp các khái niệm cơ bản về mạng thông tin quang cũng như cấu trúc của mạng và các công nghệ truyền dẫn, ghép kênh trong mạng thông tin quang.

Chương 5: Mạng thông tin di động GSM, CDMA: giới thiệu một cách khái quát về mạng thông tin di động theo các công nghệ cơ bản GSM và CDMA.

Chương 6: Mạng thế hệ sau NGN: giới thiệu tổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới và các công nghệ tiên tiến tích hợp trong mạng.

Trích dẫn

Bồ Quốc Bảo; Hà Quang Thanh, Giáo trình hệ thống viễn thông, Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hệ thống viễn thôngGiáo trình cảm biếnGiáo trình CAD trong điện tử
Giáo trình Hệ thống viễn thông (Bồ Quốc Bảo)Giáo trình cảm biếnGiáo trình CAD trong điện tử

Mã QR

Giáo trình hệ thống viễn thông

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:04 06/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Chủ Nhật, 16:19 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Chủ Nhật, 15:26 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1

Chủ Nhật, 14:52 06/02/2022

Giáo trình hệ thống điều khiển tuần tự

Chủ Nhật, 14:16 06/02/2022

Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2

Chủ Nhật, 10:18 06/02/2022