Giáo trình cảm biến

Giáo trình cảm biến trình bày những nguyên lý cấu tạo, cơ chế hoạt động, các thông số đo lường và đặc biệt là phạm vi ứng dụng để tiện cho việc cảm biến thích hợp cho từng ứng dụng cụ thể trong thực tế.

Giáo trình cảm biến

Phan Quốc Phô (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Giáo trình cảm biến trình bày những nguyên lý cấu tạo, cơ chế hoạt động, các thông số đo lường và đặc biệt là phạm vi ứng dụng để tiện cho việc cảm biến thích hợp cho từng ứng dụng cụ thể trong thực tế.

Nội dung của giáo trình được chia thành các chương sau:

Chương 1: Trình bày những nguyên lý cơ bản và các đặc trưng đo lường.

Chương 2: Cảm biến quang.

Chương 3: Cảm biến nhiệt độ.

Chương 4: Cảm biến vị trí và dịch chuyển.

Chương 5: Cảm biến biến dạng.

Chương 6: Cảm biến vận tốc.

Chương 7: Cảm biến lực.

Chương 8: Cảm biến gia tốc và rung.

Chương 9: Cảm biến đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu.

Chương 10: Cảm biến đo áp suất chất lưu.

Chương 11: Cảm biến đo chân không.

Chương 12: Cảm biến bức xạ hạt nhân.

Chương 13: Cảm biến độ ẩm.

Chương 14: Cảm biến điện hoá.

Chương 15: Cảm biến đo thành phần khí

Trích dẫn

Phan Quốc Phô (chủ biên), Giáo trình cảm biến, Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cảm biếnĐiện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng. Tập 1.Điện tử công suất: Lý thuyết - thiết kế - mô phỏng - ứng dụng. Tập 2
Giáo trình cảm biếnĐiện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng. Tập 1.Điện tử công suất: Lý thuyết - thiết kế - mô phỏng - ứng dụng. Tập 2

Mã QR

Giáo trình cảm biến

Nội dung

  • Thứ Sáu, 16:11 28/01/2022