Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Sách “Giáo trình hệ thống viễn thông” trình bày từ các khái niệm cơ bản đến các hệ thống, kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thực tế, kèm theo là các ví dụ minh họa rất cụ thể. Giáo trình dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành Điện tử - Viễn thông sau khi đã học các kiến thức cơ sở ngành như xử lý tín hiệu, trường điện từ, điện tử tương tự, thông tin vô tuyến, thông tin số.

Giáo trình hệ thống viễn thông

Vũ Văn Yêm

Bách khoa Hà Nội

2020

Tóm tắt

Sách “Giáo trình hệ thống viễn thông” trình bày từ các khái niệm cơ bản đến các hệ thống, kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thực tế, kèm theo là các ví dụ minh họa rất cụ thể. Giáo trình dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành Điện tử - Viễn thông sau khi đã học các kiến thức cơ sở ngành như xử lý tín hiệu, trường điện từ, điện tử tương tự, thông tin vô tuyến, thông tin số.

Giáo trình gồm năm chương:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống viễn thông: trình bày về các khái niệm cơ bản trong hệ thống viễn thông, đơn vị sử dụng trong hệ thống viễn thông, mô hình cơ bản của một hệ thống viễn thống, khái quát chung về thiết bị thu phát, về kênh truyền và các tham số kỹ thuật chính.

Chương 2: Hệ thống thông tin viba: trình bày một cách hệ thống và cô đọng nhất về thông tin viba số như khái niệm, đặc điểm của thông tin viba số, truyền sóng trong hệ thống thông tin viba, sơ đồ khối hệ thống thông tin viba, tính toán thiết kế tuyến thông tin viba.

Chương 3: Hệ thống thông tin vệ tinh: trình bày về khái niệm, chu kỳ và quỹ đạo vệ tinh, các định luật Kepler, khái niệm và đặc điểm của vệ tinh địa tĩnh, vệ tinh không địa tĩnh, kiến trúc vệ tinh, kiến trúc trạm mặt đất, đo lường điều khiển và bám vệ tính TT&C, tính toán tuyến thông tin vệ tinh, ứng dụng của vệ tinh.

Chương 4: Hệ thống thông tin quang: trình bày kiến trúc hệ thống thông tin sợi quang, tính toán tuyến thông tin sợi quang.

Chương 5: Hệ thống thông tin di động: trình bày khái niệm về tế bào hay ô, tính toán nhiễu đồng kênh, nhiễu kênh lân cận trong hệ thống thông tin vô tuyến di động tế bào, kỹ thuật trái phổ, công nghệ CDMA trong hệ thống thông tin di động.

Trích dẫn

Vũ Văn Yêm, Giáo trình hệ thống viễn thông, Bách khoa Hà Nội, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hệ thống viễn thôngĐiều khiển Logic và ứng dụngCơ sở kỹ thuật điện. Tập 1: Cơ sở lý thuyết mạch điện & điện tử

Giáo trình hệ thống viễn thông (Vũ Văn Yêm)

Điều khiển Logic và ứng dụngCơ sở kỹ thuật điện. Tập 1: Cơ sở lý thuyết mạch điện & điện tử

Mã QR

Giáo trình hệ thống viễn thông

Nội dung

  • Chủ Nhật, 16:19 06/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 4

Chủ Nhật, 15:26 06/02/2022

Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA semester 1

Chủ Nhật, 14:52 06/02/2022

Giáo trình hệ thống điều khiển tuần tự

Chủ Nhật, 14:16 06/02/2022

Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2

Chủ Nhật, 10:18 06/02/2022

Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 1

Chủ Nhật, 09:46 06/02/2022

Video giới thiệu