Điều khiển Logic và ứng dụng

Cuốn “Điều khiển Logic và ứng dụng” dùng cho sinh viên đại học và cao học ngành Tự động hoá xí nghiệp và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, kỹ sư và các cán bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử và Tự động hoá.

Điều khiển Logic và ứng dụng

Nguyễn Trọng Thuần

Khoa học và Kỹ thuật

2009

Tóm tắt

Cuốn “Điều khiển Logic và ứng dụng” dùng cho sinh viên đại học và cao học ngành Tự động hoá xí nghiệp và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, kỹ sư và các cán bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử và Tự động hoá. Đồng thời cũng được bổ sung thêm kiến thức mới nhằm tăng cường tính hệ thống của điều khiển logic từ cơ sở lý thuyết để ứng dụng thực tế.

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm 2 phần:

Phần 1 Trình bày hệ thống logic hai trạng thái và ứng dụng: Lý thuyết cơ sở, mạch tổ hợp, mạch trình tự và một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển.

Phần 2 Trình bày về Logic mờ và điều khiển mở: Logic mở, bộ điều khiển mờ, thiết kế hệ thống điều khiển mờ từ tập dữ liệu Vào-Ra và một số ví dụ ứng dụng của hệ điêu khiển mờ.

Trích dẫn

Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển Logic và ứng dụng, Khoa học và Kỹ thuật, 2009

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Điều khiển Logic và ứng dụngCác bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiểnCơ sở kỹ thuật điện. Tập 1: Cơ sở lý thuyết mạch điện & điện tử
Điều khiển Logic và ứng dụngCác bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiểnCơ sở kỹ thuật điện. Tập 1: Cơ sở lý thuyết mạch điện & điện tử

Mã QR

Điều khiển Logic và ứng dụng

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:23 27/01/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Điều chỉnh tự động truyền động điện

Thứ Năm, 13:39 27/01/2022

Điện tử công suất

Thứ Năm, 11:10 27/01/2022

Human Resource Management: Linking Strategy to Practice

Thứ Năm, 10:26 27/01/2022

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 1)

Thứ Năm, 09:52 27/01/2022

Giáo trình cơ sở Matlab ứng dụng (tập 2)

Thứ Năm, 01:52 27/01/2022

Video giới thiệu